Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

J'habite à la campagne(v 42- v 51)

Skapad 2018-10-23 14:20 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola F – 8 Moderna språk - språkval
I den här kursen ligger tyngdpunkten på brevskrivande. Först bekantar vi oss med texten på kap 3 i textboken där Hélène skriver ett brev till sin vän Mari. Efter att ha arbetat i övningsboken med grammatik inriktas arbetet på att skriva ett brev tillbaka till Hélène. Andra förmågor som muntlig förmåga och hörförmåga kommer också att övas.

Innehåll

Vad vi ska arbeta med:

* Ordförståelse(ord på djur, jordbruk m.m.)

* Grammatik( singular och pluralform av substantiv, genitiv, böjning av aller

s'appeller och faire i presens m.m.)

* Brevskrivande( skriva ett brev på cirka 200 ord) + prov på att skriva

* Muntligt framförande av brevet

* Öva hörförmågan( repetition av fritidsaktiviteter, matord m.m.)

 

Hur du kommer att bedömas:

* Brevskrivande under lektion och vid provtillfälle bedöms

* Muntlig redovisning

* Hörtest

* Arbete under lektionerna

 

 

 

 

 

Matriser

M2
Kunskapskriterier för moderna språk år 4-9

Rubrik 1

F
E
C
A
Förstå tal
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Välja & använda strategi
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Formulera sig muntligt
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig skriftligt
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: