Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - naturvetenskapligt arbete.

Skapad 2018-10-23 14:54 i Ekenäs skolan Stenungsund
Grundskola 6 Kemi
Du skall få lära dig att göra systematiska undersökningar. Att göra systematiska undersökningar är grunden till vetenskapen. Att kunna göra samma undersökning om och om igen och komma fram till samma resultat varje gång. Det är utifrån detta man kan dra slutsatser. Detta arbete kommer vi att jobba med under höstterminen på labblektionerna. Se syfte nedan.

Innehåll

Det här kommer du att få undervisning om:

- Se centralt innehåll nedan.

Det här skall du lära dig:

Under terminen skall du få möjlighet att utveckla din laborativa förmåga och dina kunskaper om blandningar och surt och basiskt. Målet är att du skall kunna planera, genomföra och dokumentera en undersökning på egen hand.

Kunskapskrav från Lgr 11

Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Använda utrustning
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Dokumentera undersökningar

Så här kommer vi att arbeta:

För att få möjlighet att lära dig detta ska vi på lektionerna jobba med att genomföra laborationer enligt en färdig planering. Du kommer även att få träna på att göra egna planeringar och på att formulera frågor som går att undersöka och jobba utifrån. Till varje laboration tränar vi också på att göra en dokumentation med bild och text. Vi kommer att ha diskussioner och jämföra resultat och fundera över hur du kan förbättra undersökningarna. Detta arbete kommer att ske i par samt individuellt.

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

Din förmåga att genomföra laborationer och använda utrustningen på ett säkert och bra sätt kommer att observeras under lektionerna. Hur du formulerar frågeställningar, gör planeringar, jämför resultat och förbättrar undersökningar samt dokumenterar kommer att bedömas utifrån dina skriftliga arbeten och med ett prov.

  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi - Laborationer

Nivå 1
Nivå 2
Grundläggande kunskaper
Nivå 3
Nivå 4
Planering och genomförande
Ej visat grundläggande kunskaper
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Användning utrustning
Ej visat grundläggande kunskaper
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamåls enligt och effektivt sätt.
Resultat och förbättringar
Ej visat grundläggande kunskaper
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentation
Ej visat grundläggande kunskaper
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: