Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English year 4

Skapad 2018-10-23 15:43 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Undervisningen i engelska för elever i År 4 ska inspirera så att eleverna ökar sin kunskap i att prata och uttrycka sig på engelska. Eleverna ska även utveckla sin förmåga att förstå och vilja lära nya ord, begrepp på engelska och de ska känna trygghet i att uttrycka sig både muntligt och skriftligt på engelska.
Grundskola 4 Engelska
"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva."

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i engelska för elever i År 4 ska inspirera så att eleverna ökar sin kunskap i att prata och uttrycka sig på engelska. Eleverna ska även utveckla sin förmåga att förstå och vilja lära nya ord, begrepp på engelska och de ska känna trygghet i att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska.

Bedömning - vad och hur

Bedömning- vad?

-Bygga på ditt ordförråd, olika fraser, delta i olika dialoger, skriva, översätta. Bearbeta och förbättra texter efter bedömning.

Bedömning-hur?

Läraren observerar hur du deltar i samtal och redovisningar och om du är nyfiken, aktiv och tar initiativ.

Du skriver, läser och pratar inför klasskamrater.

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen påverkas av elevernas förförståelse och intresse. 

Vi pratar engelska vid varje undervisningstillfälle.

Vi lyssnar på engelskt tal och tittar på film med engelskt tal.

Vi läser på engelska.

Vi samtalar och redovisar inför varandra i klassrummet.

Vi lär oss glosor som vi övar på för att bygga på vårt ordförråd.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: