Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Primtal, sammansatta tal, räknemetoder för multiplikation och division samt negativa tal.

Skapad 2018-10-23 16:00 i Ankarskolan Varberg
Grundskola 6 Matematik
Matematik åk 6, kapitel 2, primtal, sammansatta tal, räknemetoder för multiplikation och division och negativa tal. I det här kapitlet ska du fortsätta att utveckla dina kunskaper om multiplikation och division. Nytt och spännande är primtalen! Varför finns de? Vad kan man ha dem till? Hur många finns det? Vilka är de? Primtals faktorisering? Primtalstvillingar?

Innehåll

Syfte

         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt välja strategier

         och metoder,

         använda olika begrepp,

         välja och använda lämpliga matematiska metoder för räkning,

         föra och följa matematiska resonemang, och samtala om, argumentera och

redogöra för hur du kan lösa en uppgift

 

Innehåll

Det här ska jag kunna:

Primtal och sammansatta tal

 • definiera ett primtal som ett naturligt tal som är större än 1 och som bara är delbart med sig självt.
 • avgöra om ett tal är ett primtal eller ett sammansatt tal.
 • ge exempel på några primtal.
 • dela upp sammansatta tal i primfaktorer genom att ex rita faktorträd.
 • använda delbarhetsregler för talen 2,3,4 och 5.

 Räknemetoder multiplikation och division

 • multiplicera med tvåsiffrig faktor i uppställning.
 • behärska kort och lång division, både vid decimaltal och när divisionen inte går jämt ut.
 • avgöra decimaltalets placering vid multiplikation och division.
 • förklara om produkten respektive kvoten blir större eller mindre än t ex talet 8 om det talet multipliceras respektive divideras med ett tal som är > respektive < 1.
 • huvudräkning vid multiplikation och division. 
 • överslagsräkning  vid multiplikation och division. 
 • välja passande räknemetoder  vid multiplikation och division. 
 • beräkna kostnader i köp situationer  med t ex kilopriser.
 • beräkna t ex kilopris, literpris och meterpris

Negativa tal

 • läsa av och markera negativa tal på tallinjen.
 • ange motsatta tal, t ex talet -4 som det motsatta talet till talet 4.
 • storleks ordna tal där negativa tal ingår.
 • förklara t ex -10 grader Celsius är kallare än -5 grader Celsius, men att talet -10 är mindre än talet -5.
 • beräkna addition med negativa tal, t ex 5 + ( -2 ) =3 och 5 + ( -8 ) =  -3

 

Följande centrala begrepp kommer vi att arbeta med:                    

heltal

motsatta tal

delbarhet

primtal

primfaktorer

kvot

negativa tal

produkt

Sammansatta tal

faktorträd

Eratosthenes såll

 

 

Så här ska vi arbeta

         Ha gemensamma genomgångar och lära av varandra

         Arbeta i matematikboken Eldorado

         Arbeta i par eller grupp

         Arbeta med problemlösning

         Prata matematik

         Spela mattespel

         Arbeta laborativt

         Arbeta framåt när jag arbetar enskilt

 

Detta visar jag genom att: 

         Aktivt delta i genomgångar och när vi löser uppgifter tillsammans och i par

         Samtala och redogöra för hur jag tänker när jag löser olika uppgifter

         Använda matematiska begrepp och enheter

         Arbeta framåt på egen hand

         Skriftligt prov och avstämningar

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: