Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska läs- och skrivinlärning, årskurs 1

Skapad 2018-10-23 16:07 i Almekärrsskolan Lerum
Grundskola 1 – 3 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor, tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Innehåll

2. MÅLET MED UNDERVISNINGEN

Målet med undervisningen är att du ska:

 • lära dig att forma bokstäverna
 • kunna koppla ljud till bokstaven
 • kunna lyssna på och återberätta sagor, berättelser, dikter
 • öka din språkliga medvetenhet
 • kunna läsa ord
 • kunna läsa olika texter
 • kunna skriva ord
 • kunna skapa en elevnära text

 

3. SÅ HÄR SKALL VI ARBETA

Vi kommer bland annat att:

 • se hur bokstäverna ser ut och hur de låter
 • skriva bokstäverna, versaler och gemener, på rätt sätt
 • skriva ord
 • skriva egna texter efter egen förmåga såsom berättelser och faktatexter
 • läsa ord och att läsa texter utifrån din egen förmåga
 • lyssna på rim, ramsor, sånger, sagor, berättelser och dikter
 • göra olika språkövningar och språklekar

 

4. DETTA SKALL BEDÖMAS 

Bedömning av dina kunskaper och förmågor sker fortlöpande genom samtal och iakttagelser.

Du ska...

 • veta vad bokstäverna heter
 • veta hur bokstäverna låter
 • kunna forma bokstäverna
 • kunna läsa korta vanliga ord, enkla ordbilder och enkla texter
 • kunna skriva egna ord och elevnära texter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: