Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material och konstruktion

Skapad 2018-10-23 20:57 i Bagarmossens skola Stockholm Grundskolor
Teknik år 7
Grundskola 7 – 9 Teknik
Vi lär oss fakta om material och konstruktioner. Vi bygger med materialet 4D Frame.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Material och konstruktion

Lärandematris i teknik

---->
---->
---->
Begrepp
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Du kan förklara några av de begrepp som vi jobbat med.
Du kan förklara flera av de begrepp som vi jobbat med.
Du kan förklara de flesta av de begrepp som vi jobbat med.
Resonemang
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Du har kunskaper om material och dess egenskaper, samt hållfasta och stabila konstruktioner. Dina resonemang är enkla och du använder något sambandsord.
Du har goda kunskaper om material och dess egenskaper, samt hållfasta och stabila konstruktioner. Ibland är dina resonemang mer utvecklade med olika sambandsord.
Du har mycket goda kunskaper om material och dess egenskaper, samt hållfasta och stabila konstruktioner. Du resonerar i flera led och använder olika sambandsord.
Konstruktion
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Du klarar uppgifterna när vi bygger konstruktioner men du behöver hjälp och har svårt att komma framåt. Du bygger enkla modeller.
Du klarar uppgifterna och förbättrar dina idéer när vi bygger konstruktioner. Du behöver lite hjälp men jobbar själv och kommer framåt. Du bygger utvecklade modeller.
Du klarar uppgifterna och förbättrar dina idéer när vi bygger konstruktioner. Du jobbar självständigt och bygger välutvecklade modeller.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: