👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5

Skapad 2018-10-23 21:01 i Allerums skola Helsingborg
Home/ City
Grundskola 5 Engelska
Undervisningen genomförs med Good Stuff 5 Gold som grundmaterial. Du kommer att få lära dig ord, fraser och grammatik kopplade till olika områden. Du kommer att kunna öva de engelska glosorna i webbappen både i skolan och hemma: https://webbapp.liber.se/good-stuff-gold-5/ I Classroom finns filmer och övningar som utvecklar din engelska.

Innehåll

 

Målet med undervisningen

Du ska utveckla din förmåga att:

 • Lyssna
 • Kommunicera muntligt (tala och samtala)
 • Läsa och förstå text
 • Kommunicera i skrift
 • Använda olika strategier för att förstå och göra dig förstådd
 • Anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang
 • Reflektera 

Undervisningen

Så här kommer vi att arbeta

 • Lyssna på talad engelska från olika delar av världen
 • Tala engelska så mycket som möjligt
 • Läsa texter av olika slag
 • Skriva olika sorters texter (brev, faktatexter, beskrivningar, dialoger)
 • Utöka ordförrådet
 • Träna olika strategier för att göra sig förstådd
 • Träna på hur språket är uppbyggt
 • Lära oss om olika engelsktalande länder

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
Bedömningsunderlag i engelska Lgr 11

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lyssna
Förstå och tolka innehållet i talad engelska.
Förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Samtala
Formulera sig och kommunicera i tal genom att delta i samtal.
Kan uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Kan uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Kan uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Berätta
Formulera sig och kommunicera i tal genom att t.ex. berätta något om sig själv och andra.
Kan formulera sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Läsa
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
Förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Kan formulera sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Språkliga strategier
Använda sig av språkliga strategier(gissa av sammanhanget, ordbok, kroppsspråk, omformulera sig, ställa frågor, följdfrågor...) för att förstå och göra sig förstådd.
Kan använda sig av någon strategi.
Kan använda några olika strategier.
Kan använda flera olika strategier.