Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme och väder

Skapad 2018-10-23 21:06 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi studerar kring värmeenergi, värme spridning, klimat förändring och väderkarta
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vi lär oss om vad värme, värme energi är, var du möter värme i din vardag. Vi lär oss om väder, hur och varför det uppkommer. Vi lär oss om olika symboler som används i väderkarta och fenomenen som sjöbrist, kallfront,varmfront samt allt annat vi mäter för att kunna beskriva vädret.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Syfte med undervisningen är

 •  använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör tryck, temperatur och krafter
 • att förstå och genomföra systematiska vetenskapliga undersökningar i fysik.
 •  ska förstå och använda fysikens begreppen värme, kraft och tryck inom fysik, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Arbete i läroboken
 • Laborationer , där en labrapport ska lämnas in.
 • Film
 • Gruppdiskussioner
 • Avsnittet avslutas med ett skriftligt kunskapsprov

Konkretisering av målen

Du kommer att lära dig:

-Vad värme är och hur visas detta i en partikelmodell.

- Olika former av materia (gas, flytande, fast)

- Att göra enkla beräkningar på densitet, massa och volym

- Hur värme påverkar materia (ex. varmluftballong, järnväg, termometern)

-vilka ämne är bra/dålig värmeledare

- Olika termometer och hur fungerar dem

- Olika temperaturskala

- Vattnets fixpunkter
- Vattens unika egenskaper vid +4 grader

- Absoluta nollpunkter
- Olika sätt som värme sprids (ledning, strömning, strålning)

-Hur väder uppkommer, förståelse för klimat och väder

- Normala lufttrycket (enhet hPa)

- Olika väderfenomen ex. vind (sjöbris, landbris), nederbörd, högtryck, lågtryck, fronter och hur moln bildas
- Väderkartan och dess symboler.

 

HJÄLPMEDEL : 

1 - SPEKTRUM FYSIK KURSBOKEN

2 - SPEKTRUM FYSIK ONELINE 

http://webbapp.liber.se/spektrum-fysik/

http://webbapp.liber.se/spektrum-fysik/#/4-varme-och-vader

3- Kursplan fysik: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/fysik

4 - RÄKNEUPPGIFTERNA som jag delat ut på lektionerna

5 - POWERPOINT SOM ANVÄNDS PÅ LEKTIONERNA

6 - BEGREPPSPAPPER

Bedömning

 

PROV 

Teori prov  sker vecka 50 tisdag 11 dec (8A) och ons 12 Dec (8b, 8C) (  Värme och väder kap 4) 

 Laborationsrapport ska lämnas in vecka 48. Se mer info under uppgift 

 

Uppgifter

 • Laborationsrapport

 • Lektioner vecka 46-47

 • Lektioner vecka 46-47

 • Lektioner vecka 46-47

 • Värmelära (powerpoint)

 • Värmelära (powerpoint)

 • Värmelära (powerpoint)

 • Väderläxa

 • Väderläxa

 • Väderläxa

 • Powerpoint om väder

 • Powerpoint om väder

 • Powerpoint om väder

 • Begreppsträning på Quizizz

 • Begreppsträning på Quizizz

 • Begreppsträning på Quizizz

 • Laborationsrapport

 • Prov Värme och Väder

 • Lektioner vecka 46-47

 • Powerpoint om värmelära

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik- Värme och väder År 8

Förmågor som bedöms

Insats krävs
E
C
A
Resonemang /diskussion
Du saknar eller har ett bristfälligt resonemang.
Du för ett enkelt resonemang.
Du för ett utvecklat resonemang.
Du för ett välutvecklat resonemang.
Begrepp
Du visar bristfällig kunskap om de begrepp vi arbetat med.
Du har grundläggande kunskap om begreppen.
Du har goda kunskaper om begreppen.
Du har mycket goda kunskaper om begreppen.
Genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Du visar bristfällig förmåga att genomföra undersökningar utifrån givna planeringa
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Förmågan att använda utrustningen på ett fungerande sätt.
Du behöver öva på användning av utrusning och labrorerar på ett fungerande säkert sätt.
Du kan använda utrustning och laborerar i ett huvudsaklig fungerande säkert sätt.
Du kan använda utrustning och laborerar på ett ändamålsenligt säkert sätt.
Du kan använda utrustningen och laborerar på ett ändamålsenligt säkert sätt och effektivt
Förmågan att jämföra resultat med frågeställningar och dra slutsatser av försöken.
Du behöver öva på och visa förmågor kring resultat jämförelse och dra slutsatser.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna. Du drar enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna. Du drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna. Du drar välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Förmågan att dokumentera undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du behöver öva på dokumenteringar av dina undersökningar
Du gör enkla dokumenteringar.
Du gör utvecklade dokumenteringar.
Du gör välutvecklade dokumenteringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: