👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trikåmössa åk 7

Skapad 2018-10-23 21:40 i Gylle skola Borlänge
Trikåmössa med egen logotyp
Grundskola 7 Slöjd
Du ska få prova på att vara designer och designa en egen logotyp till en trikåmössa. Dessutom får du lära dig om materialet trikå och hur du syr trikåsöm. Du kommer även att få inblick i hur bomull påverkar miljön, vilket är ett av våra vanligaste textila material.

Innehåll

Syfte, därför gör vi det här

Vi börjar med att titta på hur logotyper kan se ut, hur de byggs upp och vad de förmedlar. Utifrån den inledningen ska du på ett kreativt sätt få designa din egen logotyp som du sedan ska trycka. Du kommer lära dig hur man enkelt kan göra schabloner och hur man trycker med textilfärg. Det kan hända att du kommer göra fler schabloner och provtryck för att få fram den färg och form du vill ha. När du är nöjd med ditt provtryck är du redo för att göra din originalschablon. Din logotyp ska sitta på ett trikåtyg som du ska sy en mössa av. Du behöver därför veta vad du bör tänka på när du ska sy på symaskinen, vilken söm och hur du ska nåla. När du ska göra din trikåmössa ska du träna på att följa en arbetsbeskrivning, där får du också lära dig begrepp som ingår i arbetsprocessen.

Vi kommer att repetera arbetsmiljö och säkerhet i slöjdsalen.

När du är klar kommer du att värdera din mössas resultat och hur din arbetsprocess har varit med hjälp av det du antecknat i din loggbok. När du gör din värdering är det viktigt att du använder slöjdbegrepp som beskriver arbetsprocess, redskap och din logotyps estetiska uttryck.

Du kommer även att få kunskap om materialet bomull och hur det påverkar miljön.

 

Du kommer i detta arbetsområde utveckla dina förmåga att;

  • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Undervisning, vad ska göras och hur

Teori

- Logotypers syfte, budskap och uppbyggnad

- Instruktionsfilmer

- Skissteknik

- Tillverkning av schabloner

- Tygtryck

- Läsa och följa en arbetsbeskrivning, träna på slöjdspecifika begrepp

- Sömnad i trikå

- Värdera mössans resultat och uttryck samt arbetsprocessen med hjälp av slöjdspecifika begrepp

 

Praktik

- Skissa fyra förslag på olika logotyper

- Renrita en skiss

- Tillverka schabloner

- Trycka med textilfärg

- Provsy en minimössa i trikå

- Sy trikåmössa

 

Bedömning

Bedömningen sker utifrån hur;

- välutvecklat och väl genomarbetat din logotyp och din mössa är

- du tar initiativ

- bra du kan använda handverktyg och redskap

- väl du motiverar dina val utifrån kvalitets- och miljöaspekter

- du utvecklat din idé utifrån inspirationsmaterial och annat som du själv sökt upp

- du prövar och omprövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras

- du driver ditt arbete framåt

- välutvecklade omdömen du ger om din arbetsinsats utifrån ditt slöjdarbetes form, funktion och kvalitet

- god din användning är av slöjdspecifika begrepp

- välutvecklade dina resonemang är när du tolkar uttrycket på din logotyp utifrån egna erfarenheter, trender och kulturell tradition

Uppgifter

  • Designuppgift trikåmössa

  • Schablontryck

  • Textil och miljö

  • Värdering

Matriser

Sl
Bedömningsmatris Slöjd

E
C
A
Formge och framställa slöjdföremål
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Handverktyg, redskap och maskinhantering
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Välja tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val.
Utveckla ideér
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.
Material och hantverkstekniker
Du kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Analysering och värdering
Du kan ge enkla omdömen om din arbetsprocess med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om din arbetsprocess med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om din arbetsprocess med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
Du tolkar ditt slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer
Du tolkar ditt slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du tolkar ditt slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.