Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklära

Skapad 2018-10-23 22:47 i Sollebrunns skola Alingsås
Skrivträning och genrepedagogik.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

 Undervisning: vad, hur, varför?

 Vad?

Du kommer att få lära dig om:

 • språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsats, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser,
 • skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext och 
 • språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknade ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är. 

 

Bokens innehåll:

ALFABETET

 • alfabetisk ordning
 • vokaler och konsonanter

MENINGSBYGGNAD

 • meningar
 • stora skiljetecken
 • små skiljetecken
 • syfta rätt
 • dialog

STAVNING

 • ng-ljudet
 • n-ljudet
 • m-ljudet
 • j-ljudet
 • tj-ljudet
 • sj-ljudet
 • ä-ljudet
 • skillnad på SJ-ljud och tj-ljud
 • k-ljudet före s och t
 • dubbelteckning
 • stava vanliga ord
 • ord som oftast stavas fel

ORDKUNSKAP

 • vad betyder ordet
 • lånord
 • sammansatta och särskrivna ord
 • liknelser
 • homonymer, homofober och homografer
 • stam och ändelse
 • prefix och suffix
 • initialord och förkortningar
 • var eller vart?
 • en eller än?
 • liknelser och metaforer

ORDKLASSER

 • substantiv
 • verb
 • adjektiv
 • pronomen
 • räkneord
 • prepositioner
 • interjektioner
 • adverb
 • konjunktioner

SATSLÄRA

 • subjekt och predikat
 • mer om subjekt och predikat
 • objekt
 • adverbial
 • huvudsats och bisats
 • bind samman satser

SPRÅKBRUK

 • ordspråk och talesätt
 • chattspråk
 • nordiska språk
 • norska 
 • danska
 • idiomatiska uttryck
 • fint eller fult språk?
 • minoritetsspråk

Hur?

Vi kommer att arbeta med läromedlet "Klara Svenskan". När vi träffas kommer jag att starta med en kort genomgång och sedan arbetar varje elev individuellt med ett häfte om det som genomgången berörde. 

Varför?

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga/kunskap att:

 • använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken,
 • ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskutera på ett enkelt sätt om dialekter och andra språkliga varianter inom svenskan. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.

Slutuppgift

Häftet som du arbetar med lämnas in till mig när du arbetat klart med det. Dessa häften kommer att bli din bok om det svenska språket. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  A 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stav­ning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.
  SvA  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: