Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojekt: Huset

Skapad 2018-10-24 08:34 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
Nu kommer vi att börja med det spännande skrivprojektet "Huset"! Du kommer under hösten få arbeta med att skriva din egen bok genom att få olika skrivuppgifter. Syftet med detta projekt är att du ska få träna din förmåga att formulera dig och att kommunicera i tal och skrift. Du tränar också din förmåga att skriva enkla person- och miljöbeskrivningar, använda dig av skrivregler och styckeindelning och att arbeta med bildframställning till text.
Grundskola 5 Svenska
Vi utgår ifrån materialet ”Huset”. Vi kommer att arbeta med ett kapitel i taget och följa den beskrivningsom står till kapitlet. Sammanlagt ska du skriva 10 kapitel. Du börjar med att skriva en kladd som du sedan får respons av en kamrat på, innan du lämnar in för rättning av lärare. När din text är rättad ska den renskrivas.

Till varje kapitel ska du också måla en bild enligt instruktionen.

Innehåll

Mål

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Lärandemål

 Du kommer att få lära dig:

- att skapa texter och bilder som passar ihop med varandra.
- ge respons och ta respons av en klasskompis och sedan arbeta vidare med texten
- träna din handstil så att den är läsbar när du skriver rent texterna för hand.
- träna din förmåga att skriva berättande texter, med enkla person- och miljöbeskrivningar.
- träna dig i hur man bygger upp spännande berättelser genom att lägga ut antydningar som du följer upp i kommande kapitel, så det blir en röd tråd i din berättelse.
- att använda dig av skrivregler och styckeindelning.

Läraktiviteter

Vi utgår ifrån materialet ”Huset”. Vi kommer att arbeta med ett kapitel i taget och följa den beskrivningsom står till kapitlet. Sammanlagt ska du skriva 10 kapitel under hösten.
 Du börjar med att skriva en kladd som du sedan får respons av en kamrat på, innan du lämnar in för rättning av lärare. När din text är rättad ska den renskrivas.
Till varje kapitel ska du också måla en bild enligt instruktionen.

Utvärdering

Så här kommer ditt arbete bedömas:
Din förmåga att:

•delta aktivt i undervisningen.

•skriva en berättelse med enkla person- och miljöbeskrivningar

•visa hur text och bild samspelar

•använda skiljetecken, stor bokstav, stavning och meningsbyggnad.

•ta ansvar för och planera ditt arbete.

• ge och ta respons på texterna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Sv
Huset

Huset

E
C
A
Berättande text
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Språkriktighet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: