Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi, kartan - skolår 4-6

Skapad 2018-10-24 08:41 i Gylle skola Trelleborg
Vi arbetar med ett arbetsområde där eleverna ska förstå hur en karta är uppbyggd samt hur de kan använda sig av kartan, både för att hitta olika platsers geografiska läge och som ett hjälpmedel för att ta reda på fakta.
Grundskola 4 – 6 Geografi
Eleverna kommer att arbeta med kartor och kartläsning under ht18.

Innehåll

Syfte, övergripande mål och riktlinjer

Syfte:

 • Eleven kan göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor.

Kunskapskrav:

 • Eleven kan använda geografiska begrepp.
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor.
 • Eleven kan använda olika sorters kartor.
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg.
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi.

Konkretisering av arbetsområdets mål och innehåll

När detta arbetsområde är avslutat ska du:

 • veta vad en karta är och hur den fungerar.
 • veta vad ord som väderstreck, skala, kartfärg och karttecken betyder.
 • kunna hitta en geografisk plats i kartboken med hjälp av registret och sidornas rutsystem.
 • kunna ta ut väderstreck på en karta och ungefärligt kunna mäta avstånd med hjälp av skala.
 • kunna se skillnad på olika typer av kartor samt kunna tolka dem.
 • kunna använda kartan som ett redskap såväl i närmiljön som i ett större perspektiv.
 • veta var de olika världsdelarna och världshaven ligger i förhållande till varandra.
 • veta var Europas olika länder ligger i förhållande till varandra.

Lektionerna/undervisningen

Under lektionerna kommer det att hållas muntliga genomgångar och vi kommer att läsa faktatexter om kartor. Vi ska gå igenom vad en karta egentligen är och hur de tillverkas. I det sammanhanget ska vi även diskutera hur man tillverkade kartor förr i tiden. Vi kommer att titta på olika typer av kartor och samtala om kartans färger och symboler (karttecken). Dessutom kommer du att få försöka tillverka en egen karta tillsammans med en klasskompis. Således kommer du att få lära dig:

 • vad en karta är och hur den tillverkas.
 • vilka de fyra (eller eventuellt åtta) väderstrecken är.
 • hur en karta är uppbyggd med färger, symboler och skala.
 • vad topografiska och tematiska kartor är.
 • olika ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

I slutet av arbetsområdet ska vi också repetera viss namngeografi. De delar av världen som då kommer att presenteras med sitt geografiska läge är:

 • världsdelarna och världshaven
 • Europa och Europas länder

Bedömningen

Bedömningen sker kontinuerligt under lektionerna. Du kommer att få möjlighet att visa upp dina kunskaper såväl skriftligt som muntligt. Ibland kommer det muntliga arbetet att vara i helklass och ibland i mindre elevgrupper. Bedömningen kommer att presenteras i matrisen som tillhör denna pedagogiska planering. Dessutom skrivs ett skriftligt omdöme i Unikum en gång per termin.

Det som kommer att bedömas är dina förmågor och kunskaper vad beträffar:

 • hur väl du vet vad en karta är samt hur den är uppbyggd med färger, karttecken och skala.
 • hur väl du kan väderstrecken.
 • hur väl du kan läsa av och tolka en karta.
 • hur väl du behärskar de ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • hur väl du kan läsa av topografiska och tematiska kartor.
 • hur väl du är förtrogen med världsdelarna och världshaven.
 • hur väl du vet var Europas länder ligger.

Hur eleven får visa sina kunskaper/färdigheter

Du får under lektionerna både skriva och berätta muntligt vad du kan om kartor och dess funktioner. Vi kommer att diskutera en del fakta i helklass, annan i mindre elevgrupper. Tänk på att det i diskussionerna inte bara är viktigt att berätta vad du kan! Det är också viktigt att du ställer frågor om du undrar någonting eller är osäker.

I slutet av arbetsområdet är en uppgift att rita en egen karta. Vi kommer även ha ha ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi, kartan - skolår 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vad är en karta?
Du kan i huvudsak redogöra för vad en karta är samt för hur den är uppbyggd.
Du kan relativt väl redogöra för vad en karta är samt för hur den är uppbyggd.
Du kan mycket väl redogöra för vad en karta är samt för hur den är uppbyggd.
Kartbegrepp
Du kan använda begrepp och termer som har med kartan att göra på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda begrepp och termer som har med kartan att göra på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda begrepp och termer som har med kartan att göra på ett väl fungerande sätt.
Att läsa en karta
Du kan läsa och tolka olika sorters kartor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa och tolka olika sorters kartor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan läsa och tolka olika sorters kartor på ett väl fungerande sätt.
Kartfärger & karttecken
Du har grundläggande kunskaper om olika kartfärgers och kartteckens betydelse.
Du har goda kunskaper om olika kartfärgers och kartteckens betydelse.
Du har mycket goda kunskaper om olika kartfärgers och kartteckens betydelse.
Namngeografi
Du har grundläggande kunskaper om Europas namngeografi, om världsdelarna och om världshaven. Detta visar du genom att du med viss säkerhet kan beskriva lägen på och storleksrelationer mellan dessa geografiska objekt.
Du har goda kunskaper om Europas namngeografi, om världsdelarna och om världshaven. Detta visar du genom att du med relativt god säkerhet kan beskriva lägen på och storleksrelationer mellan dessa geografiska objekt.
Du har mycket goda kunskaper om Europas namngeografi, om världsdelarna och om världshaven. Detta visar du genom att du med god säkerhet kan beskriva lägen på och storleksrelationer mellan dessa geografiska objekt.

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: