Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi, kemins grunder, åk 7 HT 2018.

Skapad 2018-10-24 09:03 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Kemi
Vad är kemi och vad kan man göra med kemi? Är kemi bubblande färggranna vätskor, konstiga glaskolvar, rök och explosioner? Eller är kemi bara giftiga ämnen som förgiftar naturen och gör människor sjuka? Det finns kemi när du duschar och fixar till håret, när du äter frukost och när du tar dig till skolan. Kemi finns överallt. När du ser dig omkring, finns det kemiska ämnen överallt. Vatten, växter, mat, kläder... Ja, allt du ser är olika kombinationer av kemiska ämnen. Allt du ser, luktar, smakar och känner är kemi.

Innehåll

Till dig som elev:

Arbetsområdet

I det här arbetsområdet ska vi arbeta med kemi förr och nu. Vi ska bland annat lära oss om vad kemi ÄR. Kemi är läran om de olika ämnenas egenskaper, uppbyggnad och deras reaktioner med varandra. Kemi är en naturvetenskap och har stor betydelse i vår vardag, men kanske ännu mer i vårt framtida samhälle. I detta arbetsområde ska vi prata lite om kemins historia, lära oss om hur man arbetar på ett naturvetenskapligt sätt, lära oss om säkerhetsföreskrifter på ett kemiskt laboratorium samt lära oss att känna igen vanliga farosymboler. Vi ska prata om vad en atom och en molekyl är, samt vad ett grundämne och en kemisk förening är. Vi kommer även att prata om några kemiska tecken och om hur man skriver och läser en kemisk formel. Vi ska lära oss om egenskaper som används för att beskriva ämnen, t ex att ett ämne kan leda ström och värme samt att det kan vara frätande och så ska vi prata om att ämnen kan förekomma i fast-, flytande- och gasform. Vi ska prata om rena ämnen och blandningar samt om hur man kan separera olika ämnen beroende på deras egenskaper. Slutligen ska vi lära oss om vad som behövs för att ett ämne ska brinna samt om hur man släcker en eld. 

Vi läser texten tillsamman i boken "Kemi direkt" kapitel 1 som heter "Kemins grunder" (sid 2-43). Vi diskuterar innehållet och gör instuderingsfrågorna i texten.

Vi kommer att träna på hur man följer en laborationshandledning, laborerar samt skriver en laborationsrapport. 

Du lär dig att använda för arbetsområdet aktuella begrepp samt ett naturvetenskapligt språk när du skriver laborationsrapporten.

Mål

Följande punkter i det centrala innehållet koncentrerar vi oss på i detta arbetsområde:

 1. Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner
 2. Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark 
 3. Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt 
 4. Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor
 5. Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv 
 6. Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering
 7. Separations- och analysmetoder, t ex destillation och identifikation av ämnen 
 8. Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier
 9. Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder, bilder och skriftliga rapporter 

Arbetssätt

 • muntliga genomgångar och diskussioner
 • enskilt och/eller gemensamt arbete med instuderingsfrågor
 • utförande samt utvärdering av laboration
 • laborationsrapportskrivnig

Redovisningsform

 • diskussioner
 • laborationsrapport
 • skriftligt prov

Bedömning

Jag bedömer din arbetsprestation på varje lektion. Det jag tittar på är:

 • om du bidrar till att föra diskussionen framåt på lektioner genom frågor och resonemang
 • din förmåga att genomföra samt utvärdera laborationen samt din förmåga att skriva en laborationsrapport
 • huruvida och i vilken utsträckning du använder för arbetsområdet relevanta begrepp i diskussioner, vid arbetet med laborationen samt i laborationsrapporten och i det skriftliga provet

Matriser

Ke
Atom- och kärnfysik - Fysik HT 2018

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Laborationsteknik
I undersökningen använder eleven utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningen använder eleven utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningen använder eleven utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Laborationsrapportskrivning
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftlig rapport.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftlig rapport.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftlig rapport.
Begrepp
Eleven visar sina fysikaliska kunskaper i laborationsinstruktion, laborationsrapport, vid skriftligt prov samt i diskussioner genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven visar sina fysikaliska kunskaper i laborationsinstruktion, laborationsrapport, vid skriftligt prov samt i diskussioner genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven visar sina fysikaliska kunskaper i laborations-instruktion, laborationsrapport, vid skriftligt prov samt i diskussioner genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Ämneskunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen. Detta visas i laborationsinstruktion, laborationsrapport, vid skriftligt prov samt i diskussioner.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen. Detta visas i laborationsinstruktion, laborationsrapport, vid skriftligt prov samt i diskussioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen. Detta visas i laborationsinstruktion, laborationsrapport, vid skriftligt prov samt i diskussioner.
Diskussion
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalet och diskussionen framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalet och diskussionen framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalet och diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: