Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2018-10-24 09:25 i Ärentunaskolan Uppsala
Hållbar utveckling
Grundskola 7 – 9 Geografi
Det här kapitlet handlar om hållbar utveckling och vad det är. Vi börjar med att definiera själva begreppet och de tre perspektiven av hållbar utveckling – ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Vi går sedan vidare och ser på hur vi använder jordens naturresurser, exempel marken vi odlar, vattnet vi dricker och malmer vi får metaller från. Kapitlet handlar också om miljöpåverkan och intressekonflikter om natur-resurserna. När vi använder en energikälla, som t.ex. vattenkraft eller olja, eller en naturresurs som skogens träd, förändras alltid vår livsmiljö på något sätt. För att jordens resurser ska kunna nyttjas även av människor i framtiden måste användas förnuftigt. Då kan vi få en hållbar utveckling. Ett sätt att mäta hur mycket resurser en människa eller ett land använder är ”det ekologiska fot-avtrycket”. För att nå en hållbar utveckling måste vi minska de rika ländernas fotavtryck.

Innehåll

Centralt innehåll

 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • Förnybara energitillgångar, t.ex. sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

 

 

Bedömning – kunskapskrav från LGR 11

 • SAMSPEL MÄNNISKA SAMHÄLLE OCH NATUR Eleven har […] kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra […] underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
 • GEOGRAFISKA BEGREPP Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett […] fungerande sätt.
 • KLIMATFÖRÄNDRINGAR OCH DERAS KONSEKVENSER Eleven för […] underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
 • HÅLLBARHETSFRÅGOR OCH FÖRSLAG PÅ LÖSNINGAR Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för […] underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

 

Exempel på typer av frågor/kunskaper du ska kunna svara på eller redogör för:

 • Vad innebär begreppet hållbar utveckling?
 • Hur kan man i samhällsplaneringen minska risker och hot mot människa och miljö?
 • Hur kan vi i Sverige minska vårt ekologiska fotavtryck?
 • Vad kan du göra för att minska negativ miljöpåverkan, som till exempel klimatförändringar?

 

Utvärdering sker löpande under arbetets gång; muntlig diskussion och skriftligt prov. Gör du ett gott arbete varje lektion och ser till att ta igen om du är frånvarande så kommer det att gå bra för dig på detta moment!

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: