Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordklasser

Skapad 2018-10-24 09:39 i Munkegärdeskolan Kungälv
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Ordklasser är en del av språket. Vi kommer att ha genomgångar av alla ordklasser och göra uppgifter. Fredag V. 48 blir det ett prov. Alla genomgångar och facit till övningarna kommer att finnas i Classroom.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med Gleerups när det gäller uppgifter.

¤ Du kommer att få skriva en sammanfattning av en film som vi ska se v. 45 och där du visar hur väl du använder ditt språk i text.

¤ Provet vecka 48 kommer handla om att du ska känna igen de olika ordklasserna och kunna begrepp som hör till de olika ordklasserna. 

Matriser

Sv SvA
Kunskapskrav Svenska Munkegärde

Når ej målen
E
C
A
6. Språklig variation och anpassning till normer och stukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
9. Sammanställningar - struktur, citat och källhänvisningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
14. Språkliga varianter
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: