Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sammanställning av text

Skapad 2018-10-24 09:58 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Svenska
Den här uppgiften går ut på att skriva en sammanställning av två olika texter.

Innehåll

Lämna in era texter från er svenskamapp till UNIKUM.

 

Uppgifter

  • Sammanställa text

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
    Sve  -

Matriser

Sve
Matris Svenska 1 (2)

Muntlig förmåga

Påbörjad uppgift - ännu ej uppnått målen
E
C
A

Olika texttyper och kritiskt granskning av texter

Påbörjad uppgift - ännu ej uppnått målen
E
C
A
Eleven har deltagit/genomfört sammanfattningar och referat. Eleven visa ännu ej upp kunskaper motsvarande kursmomentets kunskapskrav.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik
Eleven har deltagit/genomfört sammanfattningar och källkritik. Eleven visa ännu ej upp kunskaper motsvarande kursmomentets kunskapskrav.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter. I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt.
Eleven har skrivit texter men ännu ej uppnått kunskapskraven gällande disposition.
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Eleven har skrivit texter men ännu ej uppnått kunskapskraven gällande skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: