Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Symaskinkörkort

Skapad 2018-10-24 10:00 i Tanumskolan F-6 Tanum
Symaskinen, ett av många verktyg i textilslöjdssalen.
Grundskola 3 – 6 Slöjd
Symaskinen är ett av många verktyg som finns i textilslöjdssalen. Det är ett verktyg du ofta kommer att återkomma till i slöjden och som du kan ha användning av i livet. För att ditt slöjdarbete ska bli bra behöver din förmåga att hantera symaskinen tränas. Detta gör du genom att ta ett symaskinskörkort.

Innehåll

Dina mål

 • Att känna dig säker när du använder symaskinen
 • Kunna trä maskinen med under- och övertråd.
 • Kunna sy raksöm och sick-sack.
 • Kunna sy rakt, krokigt och vända i hörn.
 • Kunna namn på delar av maskinen, som du använder

 

Bedömning

Bedömningen görs utifrån det du visar när du arbetar och det färdiga resultatet, hur du följer de instruktioner du får och hur du hanterar symaskinen.

Du ska lära dig:

-hantera symaskinen på ett säkert och riktigt sätt.
-trä över- och undertråd i maskinen.
-sy rak - och sick-sacksöm.

Detta visar du genom att du:
-klarar provet på provlappen

Undervisning

 • Du får först träna på papper utan tråd
 • Du kommer att få muntliga och praktiska genomgångar för symaskinen.
 • Du får sy raksöm och sick-sacksöm
 • Du får sy rakt och krokigt
 • Du får lära dig namn på maskinens delar
 • Du får följa instruktioner
 • Du får träna på att trä symaskinen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Textilslöjd

>>>
.
>>>
>>>
Formgivning efter instruktion.
Jag kan på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Jag kan på ett UTVECKLAT OCH RELATIVT väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Jag kan på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Redskap/Verktyg och säkerhet.
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
Materialval, miljöaspekt och motivering.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer jag tillvägagångssätt och ger ENKLA motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer jag tillvägagångssätt och ger UTVECKLANDE motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer jag tillvägagångssätt och ger VÄLUTVECKLADE motiveringar till sina val.
Kreativitet och utveckling av idéer.
Jag kan i slöjdarbetet BIDRA TILL ATT UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Jag kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Jag kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial OCH SÅDANT SOM ELEVEN SJÄLV SÖKT UPP
Arbetsprocessen
Under slöjdarbetet BIDRAR JAG TILL ATT FORMULERA OCH VÄLJA HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT
Under slöjdarbetet FORMULERAR OCH VÄLJER JAG HANDLINGSALTERNATIV SOM EFTER NÅGON BEARBETNING LEDER FRAMÅT
Under slöjdarbetet FORMULERAR OCH VÄLJER JAG HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT
Reflektionsförmåga.
Jag kan ge ENKLA omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Jag kan ge UTVECKLADE omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Jag kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Estetisk förmåga.
Jag tolkar slöjdföremåls uttryck och för då ENKLA resonemang om symboler, färg, form och material.
Jag tolkar slöjdföremåls uttryck och för då UTVECKLADE resonemang om symboler, färg, form och material.
Jag tolkar slöjdföremåls uttryck och för då VÄLUTVECKLADE resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: