Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Abrahamitiska religioner år 8a

Skapad 2018-10-24 10:43 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
De abrahamitiska religionerna.
Grundskola F – 8 Religionskunskap
De tre abrahamitiska religionerna har en gemensam historia. Genom att göra jämförelser kommer du att se dess likheter, men också dess skillnader.

Innehåll

Långsiktiga mål – centralt innehåll Lgr 11

Du ska ha kunskap om

·         Centrala tankegångar och urkunder inom judendom, kristendom och islam.

·         Huvuddragen i kristendomens, judendomens och islams historia.

·         Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna inom dagens samhälle.

·         Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.

·         Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

·         Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Lärandemål
I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att och visa kunskaper om;

·         resonera kring likheter och skillnader inom och mellan religionerna.

·         hur religionen tar sig uttryck genom högtider, symboler och heliga platser.

·         centrala ord och begrepp och vad dessa betyder.

·         religionens betydelse inom politik och samhällsfrågor.

·         reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet

Bedömning

Underlag för bedömning är:

·         dina beskrivningar, förklaringar, jämförelser och slutsatser och hur du underbygger dem med ämnesfakta.

·         hur du använder relevanta ord och begrepp i dina texter och diskussioner.

Du visar detta i skriftlig uppgift (Jesu liv och budskap), prov (Kristna kyrkor) och muntlig uppgift ( Judendomen och Islam).

Uppgifter

  • Prov: Kristna kyrkor

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: