Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ÅR 9: Procent och sannolikhet, HT-18

Skapad 2018-10-24 10:43 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 7 – 9 Matematik
Reor med en viss procents rabatt är något vi ofta stöter på i vår vardag. Likaså matas vi med hur lätt det är att vinna storvinsten i olika typer av spel. Hur mycket mindre man då ska betala och hur lätt/svårt det är att vinna, kan ju vara bra på att ha koll på hur man räknar ut, så att man inte blir lurad!!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi tränar kontinuerligt alla förmågor (se läroplanskoppling) på olika sätt:

Bedömning - vad och hur

Du kommer att bli bedömd i hur väl du löser olika matematiska problem (problemlösning), hur du väljer och använder matematiska metoder (metoder), hur väl du visar hur du kommit fram till din lösning (kommunikation, resonemang). Du bedöms i hur väl du använder det matematiska språket och visar kunskap i hur olika begrepp hänger ihop med varandra (begrepp)

Du visar din utveckling genom ditt arbete på lektionerna, diagnoser, läxor och prov.

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar
 • Gruppövningar
 • Problemlösningslektioner
 • Arbete i lärobok, på I-pad och med övningsblad

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: