Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Ht-18 åk 9 Hi Världskrigens tid TP

Skapad 2018-10-24 10:59 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Romarriket och Medeltid
Grundskola 8 – 9 Historia
Några av 1900-talets största och värsta händelser var världskrigen. Hur kunde det bli krig? Hur påverkades människorna av krigen? Och hur har det påverkat oss idag?

Innehåll

Mål för elev

redogöra för och se samband mellan olika tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer i historien (t.e.x 1800-tal, världskrigen)

redogöra för olika typer av källor och resonera om hur forskare får fram historisk kunskap,

använda dig av och förklara olika historiska begrepp i dina redogörelser. 

reflektera över din och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv 

 

 

Genomförande

Du kommer att få ta del av genomgångar, arbeta med instuderingsfrågor och andra övningar, arbeta i grupp samt delta i diskussioner. Du kommer även att få visa dina kunskaper på olika förhör, muntliga som skriftliga. Slutklämmen på det hela blir ett prov på fredag v. 46.

 

Bedömning

Du ska kunna:

redogöra för tidsperioden

berätta om viktiga personer och hädelser, om politik och migration och reflektera över vad det har spelat för roll för historien och nuet 

jämföra och se samband mellan människors levnadsvillkor och utvecklingslinjer i samhällsstrukturer och ur det har påverkat dagens samhälle 

resonera kring hur historia har använts och kan användas för att skapa gemenskap, nationella identiteter samt förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar. 

 

 

Innehåll

De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Nationalismen och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor.

 

Mål att sträva mot

  • använda dig av din historiska referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer i historien
  • kritiskt granska, tolka och värdera källor
  • reflektera över din och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
  • använda dig av och förklara olika begrepp. 

 

Matriser

Hi
Jä ht-18 åk9 Hi Världskrigens tid TP

--->
--->
--->
Visa kunskaper och begrepp
Du kan visa kunskap om: - historiska förhållanden - skeenden - gestalter Använda begrepp
grundläggande
goda
mycket goda
Samband
Du föra resonemang om orsaker och konsekvenser gällande samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar samt om förintelsen och andra folkmord. Ex: Du kan resonera om idén om nazismen. Du kan redogöra om orsak-konsekvens - Tysklands enande ledde till, eftersom..har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
Jämföra
Du gör jämförelser mellan olika tidsperioder gällande - kulturmöten - migration - politik - levnadsvillkor
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
Värdera
Du kan föra resonemang gällande hur historia kan användas för olika syften, hur det kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka konsekvenser det kan få. Ex: Du kan berätta något om hur historien har påverkat nuet, t.ex. om hur nationalismen eller förintelsen påverkat vårt samhälle idag.
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: