Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik

Skapad 2018-10-24 11:17 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Matematik
Matris för området statistik

Matriser

Ma
Statistik

Rubrik 1

E
C
A
BEGREPP
Kan läsa av en tabell och rita ett diagram. Känner till medelvärde och median
Väljer lämpliga diagram med godkända graderingar. Namnger axlarna. visar god förståelse för medelvärde och median.
Visar stor säkerhet i att välja och rita olika diagram. Visar säkerhet på beräkningar om lägesmått. Kan beräkna medelvärde, median och typvärde i nya sammanhang.
METOD
Kan föra in värden i en tabell med godtagbart resultat. Använder godtagbar metod för att rita diagram. Känner till en metod för att beräkna medelvärde eller median.
Kan föra in värden i en tabell med korrekt resultat. Använder bra metod för att rita diagram. Väljer en metod för att beräkna medelvärde och median med bra resultat.
Kan föra in värden i en tabell med korrekt resultat. Visar säkerhet i val av metod för att rita olika diagram. Väljer en effektiv metod för att beräkna medelvärde, median och typvärde med ett mycket bra resultat.
RESONEMANG
Kan förklara sitt val av diagram och sitt urval i statistik undersökningen. Bidrar ibland med idéer/förklaringar vid genomgångar och diskussioner i klassrummet.
Kan resonera kring statistik undersökningen samt ge exempel på förbättringar. Bidrar ofta med idéer/förklaringar vid genomgångar och diskussioner i klassrummet.
Kan resonera på djupet kring statistik undersökningen samt ge exempel på förbättringar. Bidrar med goda idéer/förklaringar som vid genomgångar och diskussioner i klassrummet.
KOMMUNIKATION
Redovisar sina uträkningar och svar på ett godtagbart sätt, både muntligt och skriftligt.
Redovisar sina uträkningar och svar, så att det är lätt att följa, både muntligt och skriftligt.
Redovisar sina uträkningar och svar på ett tydligt och strukturerat sätt, både muntligt och skriftligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: