Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mönster & algebra

Skapad 2018-10-24 11:23 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola 4 – 6 Matematik

Innehåll

Mönster & algebra 


Syfte med undervisningen
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska även ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.  

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.


Mål 
När du arbetat med detta arbetsområde ska du kunna: 

 • Konstruera och förenkla algebraiska uttryck

 • Konstruera och lösa ekvationer 

 • Konstruera, beskriva och uttrycka talföljder och geometriska mönster 

 • Använda tabeller och diagram för att beskriva resultat

 • Använda koordinatsystem för att beskriva resultat

 • Strategier för matematisk problemlösning

 

 

Metod

Mönster och algebra får du arbeta med olika uppdrag för att förstå hur begreppen sortering, mönster, samband och algebra hör ihop. Ni kommer att arbeta i par/liten grupp och redovisa skriftligt samt i diskussioner med andra grupper eller i helklass. Vi arbetar även parallellt i MatteBorgen och Eldorado. 

 

 

Bedömning 

Under det här avsnittet kommer jag att bedöma din förmåga att: 

 • Redovisa dina uppgifter, både skriftligt och muntligt. 

 • Använda dig av det matematiska språket i dina redovisningar.

 • Delta i samtal och diskussioner kring matematik och matematikuppgifter. 

 • Använda dig av begrepp som hör till avsnittet. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Mönster & algebra

Mönster och algebra

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Algebraiska uttryck
Du kan med hjälp konstruera och förenkla algebraiska uttryck.
Du kan konstruera och förenkla algebraiska uttryck.
Du kan med säkerhet konstruera och förenkla algebraiska uttryck.
Ekvationer
Du kan med hjälp konstruera och lösa ekvationer.
Du kan konstruera och lösa ekvationer.
Du kan med säkerhet konstruera och lösa ekvationer.
Talföljder och mönster
Du kan med hjälp konstruera, beskriva och uttrycka talföljder och geometriska mönster.
Du kan konstruera, beskriva och uttrycka talföljder och geometriska mönster.
Du kan med säkerhet konstruera, beskriva och uttrycka talföljder och geometriska mönster.
Tabeller och diagram
Du kan med hjälp använda tabeller och diagram för beskriva resultat.
Du kan använda tabeller och diagram för beskriva resultat.
Du kan med säkerhet använda tabeller och diagram för beskriva resultat.
Koordinatsystem
Du kan med hjälp använda koordinatsystem för att beskriva resultat.
Du kan använda koordinatsystem för att beskriva resultat.
Du kan med säkerhet använda koordinatsystem för att beskriva resultat.
Matematisk problemlösning
Du kan med hjälp använda strategier för matematisk problemlösning.
Du kan använda strategier för matematisk problemlösning.
Du kan med säkerhet använda strategier för matematisk problemlösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: