Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Top Up!

Skapad 2018-10-24 12:36 i Gylle skola Trelleborg
En LPP som beskriver arbetet i åk 6 med de tre första kapitlen i läroboken Top Up.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Vi jobbar med boken Top up i engelskan. Vi jobbar med olika texter och tillhörande uppgifter i boken. Vi lyssnar även på engelska texter samt har 10-15 glosor i veckan. En gång i veckan ser vi på en engelsk serie för att vi ska höra mer talad engelska.

Innehåll

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet

Genom att arbeta med detta arbetsområde på olika sätt får du möjlighet att bli bättre på att läsa, skriva, lyssna, tala och samtala.

Innehållet vi kommer att arbeta med är vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

 • Arbeta med grammatik, uttal, intonation och stavning
 • Att ta emot muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar och förstå dessa.

Syfte

Syftet med detta ämnesområde är att kunna förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter samt att kunna formulera sig i tal och skrift.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska 4-6

Betygen B och D

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
E
C
A
Att förstå det man läser och det man hör.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Att kunna berätta om det man läst och hört samt följa instruktioner.
Du ska visa din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du ska visa din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du ska visa din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulera sig muntligt och skriftligt.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Kunna göra förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra förbättringar av egna framställningar.
Kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: