Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4 - Multiplikation och division

Skapad 2018-10-24 13:02 i Östermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer prata om hur t.ex. 6*7 och 42/6 hänger ihop. Vi kommer också att lära oss olika metoder för att räkna ut t.ex. 375*8.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer träna på och lära oss multiplikationstabellerna, kortdivision och olika metoder för multiplikation och division. Vi kommer också att prata om hur multiplikation och addition och hur multiplikation och division hör ihop. Vi kommer även att ha en del problemlösning som genomsyrar hela matematiken. 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer bland annat att ha EPA (eget, par, alla). Ett arbetssätt som gör att eleverna får träna på många olika saker som t.ex. att förklara för sin arbetskompis hur de har tänkt och även få redovisa på tavlan. 

Vi kommer arbeta med problemlösning på olika sätt. 

Vi kommer att räkna tillsammans i boken med kapitlet multiplikation och division. 

Vi kommer att göra olika räkne- och tärningsspel.

Vad ska du lära dig?

Du ska lära dig...

... hur multiplikation och division hör ihop

... hur addition och multiplikation hör ihop

... kortdivision

... multiplikationstabellerna

... att använda rätt metod när du ska lösa en textuppgift 

Hur ska du visa att du lärt dig?

- Genom att delta aktivt på lektionerna

- Genom prov

- Genom att delta aktivt i diskussioner och samtal om matematik

- Genom att lämna in de läxor som jag delar ut

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: