Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Observationer & medicintekniska uppgifter

Skapad 2018-10-24 13:31 i Campus Futura VUX Tanum
Gymnasieskola Vård och omsorg
Varför skall vi observera de grundläggande kroppsfunktionerna? Vad skall de resultaten säga oss? I detta område kommer vi gå igenom observationer, kontroller & medicintekniska uppgifter som vi kan stöta på i vården och hur mycket information de kan ge oss om hur en människa egentligen mår.

Innehåll

Mål

I detta område kommer vi gå igenom de kontroller och observationer man gör utifrån våra grundläggande kroppsfunktioner. 

Vi kommer även gå igenom förbyggande arbete va gäller fall & trycksår. Samt vad för olika typer av sår det finns och får kunskap om omläggningar av dessa. 

 

Undervisning

Undervisningen kommer främst ske under veckorna 39, 50 & 51. Men detta kommer följa med under de andra områdena i kursen.

 

Bedömning - Vad som ska bedömas och hur det går till.

Bedömningen kommer ske utifrån aktivt deltagande under lektionstid. Samt utifrån studieuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Medicintekniska uppgifter, till exempel blodtrycks- och pulskontroller, temperaturmätning, urinprov och enklare såromläggning.
    Vår  -
  • Tekniska och andra hjälpmedel.
    Vår  -

Matriser

Vår
Vård & omsorgsarbete 1

Detta krävs för ett E
Detta krävs för ett C
Detta krävs för ett A
Kommunikation & teknik
I arbetet hanterar eleven i samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, i samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation. Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra. Dessutom uppmärksammar eleven i samråd med handledare den enskilda människans behov och förutsättningar.
I arbetet hanterar eleven efter samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, efter samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation. Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra. Dessutom uppmärksammar eleven efter samråd med handledare den enskilda människans behov och förutsättningar.
I arbetet hanterar eleven efter samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, efter samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation. Eleven anpassar med säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra. Dessutom uppmärksammar eleven efter samråd med handledare den enskilda människans behov och förutsättningar.
Egna förmågan
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: