Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme, kyla och väder HT-2018

Skapad 2018-10-24 13:35 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 4 Fysik
Vi kommer att arbeta med temat värme, kyla och väder. Målet är att du ska veta varför solen är viktig för livet på jorden. Du ska också kunna ge ex. på hur vi kan spara värme, hur värme sprider sig, men också förklara hur vindar uppstår. Du kommer också få lära dig hur moln, regn och snö bildas. Du ska också lära dig hur man på olika sätt kan mäta väder.

Innehåll

 

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • Varför solen är viktig för livet på jorden
 • Hur vi kan spara värme
 • Hur värme kan sprida sig
 • Hur vindar kan uppstå
 • Hur moln, regn och snö bildas
 • Vad som menas med väderprognos och ge exempel på hur man kan mäta väder

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa i boken "Koll på NO"
 • Arbeta i aktivitetsboken
 • Skriva ner svåra ord och begrepp som vi sedan går igenom
 • Se filmer
 • Utföra enklare experiment
 • Diskussioner i helklass och i smågrupper

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Genom en diagnos i slutet av arbetsområdet
 • att du deltar aktivt under lektioner och genomgångar
 • Delta aktivt och visa intresse vid olika experiment

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Arbetsområde Värme, kyla och väder

Du visar att att du..

Osäker
Du förklarar/redogör på ett enkelt sätt, använder delvis begreppen på rätt sätt och ger exempel ibland.
Ganska säker
Du förklarar/redogör på ett utvecklat sätt, använder begreppen till största del på rätt sätt och använder dig av exempel när du förklarar.
Säker
Du förklarar/redogör på ett välutvecklat sätt, använder alla begreppen på rätt sätt och använder dig av exempel som fördjupar din förklaring
vet varför solen är viktig för allt liv på jorden
vet vad det är för skillnad på regn och snö
vet hur vindar uppstår
vet varför man oftast ser blixten före man hör åskan
vet vad som menas med att ett ämne är isolerande
vet hur djur och människor kan spara värme under vintern
vet vad värmespridning/värmestrålning är
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: