Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Sp9:4 Mi rutina diaria

Skapad 2018-10-24 13:38 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
I detta arbete kommer du att lära dig att berätta om dina morgonrutiner och vad du gör under en vanlig dag. Vi kommer att lära oss reflexiva verb och även träna på läsförståelse och hörförståelse.

Innehåll

 

Syfte med arbetsområdet:

 

 

 • Träna på att berätta vad du har gjort (perfekt) och repetera verb i

  presens (”vanliga” och reflexiva)

 • Repetera och lära dig nya ord om dagliga rutiner

 • Lära dig att berätta om din dagliga rutiner i tal och skrift

 

 

·        

 

·    

 

Vad bedöms?

·         Din aktivitet under lektionstid

·         Övningar och förhör

·         Muntliga uppgifter och redovisning

·         PROV måndagen  den 26 november

·         Diagnos läs- och hörförståelse

Vecka

Lunes

Miércoles

Jueves

41

Skrivuppgift: Mi blog

Skriv klart och lämna in “Mi blog”

Oförberedd skrivuppgift

42

Texto: Mi día + övningar

Samla ord på tavlan “¿Qué haces durante un día normal?”

Gramática – verbos reflexivos

Övningar (s.4)

Läxa: verb från texten “mi día”

Hörövning (från col 9)

Övning: La rutina de Pablo

 

Läxförhör: Verb från “mi día”

Texto: ¿Qué haces por la mañana? + övning “Qué haces por la mañana?”

 

43

Berätta om dina morgonvanor

Läxa: ord och fraser från ¿Qué haces por la mañana?

Övning tidsuttryck och reflexiva verb

 

Läxförhör: Ord och fraser från ¿Qué haces por la mañana?

44

 

VACACIONES                

 

45

Texto: “Entrevista a Gabriela” + övningar

Läxa: frågor och svar från texten “Entrevista a Gabriela”

Fortsatt arbete med texten ”Entrevista a Gabriela”

Läxförhör: frågor och svar från texten “Entrevista a Gabriela”

46

Muntliga nationella – ingen spanska

Texto: Un dia de descanso

Reflexiva verb i dåtid

 

Hörövning

Övningar Reflexiva verb i

dåtid

47

Muntlig redovisning

 

Muntlig redovisning

 

Muntlig redovisning

 

48

PROV – skriftligt test

 

Läs och hörförståelse

Film

49

Film

Film/ rep häfte

 

Matriser

M2
Åsö Sp9:2 Mi rutina diaria

E
C
A
Läsa
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och bekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig a någon strategi för läsning.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och bekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och bekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Lyssna
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och bekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och bekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och bekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
Tala
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Skriva
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: