Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och tals användning

Skapad 2018-10-24 13:48 i Glömstaskolan Huddinge
Grundskola 4 – 6 Matematik
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Innehåll

Kunskapskrav i fokus

 

-Elever kan taluppfattning- naturliga tal på tallinjen och avrunda dem till närmaste tio- hundra- och tusental.

 

-Elever kan välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa rutinuppgifter inom: Addition och subtraktion multiplikation och division av naturliga tal inom talområdet 0 - 10 000 med t ex talsortsräkning, uppställning, "bakifrån med plus" och öka och minska lika mycket.

 

- Elever kan lösa enkla problem, välja och använda strategi och metod samt redovisa tillvägagångssätt.

 

- Elever kan överslagsräkna och storleksordna decimaltal.

 

 

När du är klar ska du …

Du ska:

- kunna storlekssortera tal både med och utan decimaler

- kunna räkna heltal och decimaltal med alla fyra räknesätten.

-kunna förklara hur positionssystemet är uppbyggt (tusental, hundratal, tiotal, ental, tiondel och hundradel).

-multiplicera och dividera decimaltal med 10, 100 och 1000 samt kan kort division och multiplikation genom att uppställa talet.

 

Elevernas förkunskaper

Göra diagnos på förkunskaperna innan momentet startar.Identifiera: Krav på förkunskaper

 

 • Positionssystemet för tal i decimalform.

 • multiplikationstabell.

 • Kopplingar till läroplan

  • Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,

   

  • Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

   

  • Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

   

  • Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.

   

  • Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

   

  • Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

  Det här ska vi göra


  • enskilda räkneövningar

  • problemlösning

  • arbete med appar ,Gleerups digitala läromedel, arbete i Matteboken 6A

  • teoretiska genomgångar

  • filmer

  • gruppövningar
  Så här får du visa att du har lärt dig


  • muntlig och skriftlig redovisning

  • diagnos

  • provräkning

  • inlämningsuppgifter

  • grupparbeten

Matriser

Ma
Taluppfattning och tals användning

Rubrik 1

E
C
A
Problemlösning
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med mycket gott resultat.
Resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Kommunkation
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder,symboler och andra matematiska uttrycksformer med relativt god anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder,symboler och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: