Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fässbergsskolan Matematik - Algebra kap 3

Skapad 2018-10-24 13:48 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Matte Direkt 8 - kap 3; Algebra
Grundskola 8 Matematik
Varför läser vi Algebra? - Samhället ställer ökade krav på matematiskt kunnande. - Likvärdiga karriärmöjligheter - Nyckel till vidare matematikstudier - Ett naturligt språk för problemlösning - Stärker förmågan att föra resonemang,dra slutsatser och kritiskt analysera. Källa: http://ncm.gu.se/pdf/namnaren/2431_02_3.pdf

Innehåll

Tid

v. 45-49 med reservation för förändring

Syfte

Undervisningen i matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Arbetssätt

 • Gemensamma genomgångar och samtal.
 • Enskilt arbete med boken "Matte Direkt 8" kapitel 3.
 • Grupparbete med boken "Matte Direkt 8" kapitel 3.
 • Gemensam problemlösning - enskilt, par, grupp (EPA-modellen)

 

Kunskapskrav och bedömning

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • skriva ett uttryck
 • beräkna värdet av ett uttryck
 • tolka uttryck
 • skriva uttryck för geometriska figurer
 • förenkla uttryck skrivna med parenteser
 • lösa olika typer av ekvationer
 • lösa problem med hjälp av ekvationer
 • Mönster och uttryck

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: