Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna färger

Skapad 2018-10-24 13:54 i Regnbågen Hedemora
Förskola
Barnen visar ett stort intresse för figurerna Babblarna och arbetar med dessa vidare för att utforska färger på olika sätt.

Innehåll

Syfte;

- Att barnen får utforska och uppleva olika färger
- Att barnen får möjlighet att utveckla sitt ordförråd
- Låta barnen få använda sin fantasi och sin kreativa förmåga.- Att barnen ska f
å en ökad förståelse och respekt för varandras olikheter samt allas lika värde.

 

Mål; 

Att barnen lär sig se skillnad mellan färgerna och kan sätta ord på de.

Att ha ett socialt samspel till alla i gruppen och känna trygghet till varandra.

 

Metod;

 • Vi kommer samtala om babblarnas olika färger och barnen kommer få möjlighet att hitta flera saker till babblarna i respektive babblares färg.
 • Barnen ska få utforska och upptäcka färgerna på olika sätt, med hjälp av olika sinnen.
 • Barnen ska även få möjlighet att utforska färger med hjälp av olika material och redskap.
 • Genom att vi belyser olikheterna hos babblarna kan vi därmed arbeta med barnen om allas lika värde utifrån de olika diskrimineringsgrunderna.
 • Vi ser filmer om Babblarna och färger - 'Lek med oss' på Youtube.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: