Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder

Skapad 2018-10-24 14:19 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Kemins grunder år 7
Grundskola 7 Kemi
Kemins grunder

Innehåll

 

 

Ämne: Kemi

Årskurs: 7

Kemins grunder

Syfte

Undervisningen ska syfta till:

Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 Genomföa systematiska undersöningar/laborationer.

 Anväda kunskaper i kemi fö att ta stälning i fråor som rö miljö häsa och samhäle.

Centralt innehåll

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, ( tryck, volym, densitet) och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.

 Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv

Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt

Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.

Systematiska undersökningar och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering

 Dokumentation av undersöningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter

Sambandet mellan naturvetenskapliga undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Konkreta mål för dig som elev

Färdigheter

1. Känna till och följa säkerhetsföreskrifter.

2. Känna till namn på och använda vanlig labbutrustning.

3. Laborera på ett säkert sätt och skriva laborationsrapport.

4. Använda begreppen i listan i t.ex. En redogörelse eller skriva förklaringar till dem.

Innehåll

5. Atomers storlek, uppbyggnad, jon och historik. s.8-9, 26-29

6. Skillnad på atom och molekyl s. 10-11

7. Beskriva Periodiska systemets indelning i stora drag s. 15

8. Kunna förklara skillnaden mellan grundämneoch kemisk förening s. 12-14

9. Skriva enkla reaktionsformler s. 16-18, 23-25

10. Namn och kemiskt tecken på ca. 20 grundämnen.

11. Ämnens olika tillstånd(faser eller former som det också kallas) s. 19-22

12. Några av luftens gaser och egenskaper(kväve, syre, koldioxid och vätgas)

s. 52-54, 60-65, 72-73

13. Blandning, lösning och vad som påverkar löslighet s.30-33

14. Hur olika separationsmetoder fungerar s. 34-38

Begrepp att kunna

Fasövergångar

•fast form

Kemiska reaktioner

•grundämne

• flytande form

• gasform

• smältning

• stelning

• avdunstning

• kokning

• kondensering

• sublimering

• kokpunkt

• smältpunkt (fryspunkt)

• Materiens uppbyggnad

• atom

• elektron

• proton

• jon

• neutron

• atomnummer

• periodiska systemet

• bindning

 

• molekyl

• kemisk förening

• kemisk reaktion

Ämnenas indelning

Rena ämnen

• blandningar

• lösning

• mättad/omättad

• emulsion

• legering

• uppslamning

Separationsmetoder

• Centrifugering

• Dekantering

• Filtrering

• Avdunstning

• Destillation

• Kromatografi

Bedömning

Din förmåga att:

samtala om och diskutera frågor som rör ämnet genom att bidra och föra diskussionen framåt.

• redovisa informationen på ett ändamålsenligt sätt i text/muntligt eller annat sätt.

• formulera nya frågeställningar utifrån givna planeringar

använda utrustning, dra slutsatser samt koppla slutsatsen till teorier och modeller.

• ge förslag på förbättringar av undersökningen

• dokumentera med bilder, tabeller, diagram

Undervisning

• Genomgång

• Diskussioner

• Laborationer

• Arbeta med frågeställningar, reflektioner och redogörelse

Så här kommer du få visa vad du lärt dig.

• Muntligt på lektionen i genomgångar och gruppövningar

• Planering och genomförande av laborationer

• Prov och läxförhör

Litteratur

Spektrum kemi s. 8-38, 43-49, 51.53, 60-65, 72-73

Vecka

Måndag

Onsdag

Fredag

42

 

Start kemins grunder

Genomgång Bi-prov

43

Grundämnen

Schemabryt

Läsläxa s. 8-25

45

 

 

Läsläxa s. 26-38

46

Schemabryt

 

Prov kemi 1. 16/11

Tidigare läsläxor + 52-54, 60-65, 72-73

47

Syror och baser

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: