Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikinga tidens asatro och tidig kristendom i norden

Skapad 2018-10-24 15:12 i Nygårdskolan Borlänge
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Svenska
Ämnesövergripande arbete i Sv/Re. I svenska kommer vi kommer att ha fokus på läsförståelse och läsflyt. I religion kommer vi ha fokus på asatron under vikingatiden och övergången till kristendom i Norden.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Re Sv
Viking tidens asatro och tidig kristendom i norden.

Jag...

Arbeta självständigt
kan lära, utforska och arbeta självständigt och känna tillit till min egen förmåga.
 • Lgr11
har rätt material redo och följer instruktioner med lärarens stöd.
har rätt material och följer instruktioner med lär-kamrats stöd.
har rätt material, följer instruktioner på egen hand.
Arbeta gemensamt
kan lära, utforska och arbeta tillsammans med andra.
 • Lgr11
lyssnar på mina kamrater.
lyssnar och delar med mig av mina tankar med mina kamrater.
lyssnar, delar med mig av mina tankar och bekräftar mina kamrater.
Karaktärsbeskrivning
gör sammanställningar med [...] beskrivningar.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
beskriver en karaktärs utseende eller personlighet. enkla
beskriver en karaktärs utseende och personlighet, samt ger något exempel från texten. utvecklade
beskriver en karaktärs utseende och personlighet, samt ger några exempel från texten. väl utvecklade
Kristendomen
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
beskriver någon kristen högtid och tradition. enkla
beskriver några kristna högtider och traditioner med några detaljer. utvecklade
beskriver flera kristna högtider och traditioner med flera detaljer. väl utvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: