Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri Kap 2 - Matte Direkt Borgen 5A - Geometri

Skapad 2018-10-24 15:34 i Centralskolan Tierp
Planeringen utgår från att vi kommer arbeta med boken Matte direkt borgen 5A. Den här planeringen kommer vi följa samtidigt som vi arbetar med kapitel 1.
Grundskola 5 Matematik
Andra kapitlet i matteboken handlar om geometri. Det betyder alltså att eleverna kommer träna på att: * räkna ut en rektangels area * använda enheterna cm² och m² för area * använda enheterna meter, kilometer och mil * förstå och använda skala

Innehåll

Arbetssätt

 

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar om geometri.

Vi arbetar i matematikboken, läxboken samt använder bingel på dator. 

Vi kommer att göra praktiska övningar som t.ex. lekar och spel. 

Vi kommer också prata om olika strategier för att lösa uppgifter.

Bedömning

Elevens förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Elevens delaktighet, reflektioner och förståelse vid genomgångar.

Elevens förmåga att redovisa sina matematiska beräkningar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matte Direkt Borgen 5A Geometri

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

På väg att nå målet
Når målet
Når målet med god marginal
- räkna ut en rektangels area
- använda enheterna cm² och m² för area
- använda enheterna meter, kilometer och mil
- förstå och använda skala
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: