Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema:Kropp och hälsa

Skapad 2018-10-24 15:40 i Bårslövs skola Helsingborg
Vi ska upptäcka kroppens fantastiska värld. Vi kommer att arbeta både praktiskt och teoretiskt när vi undersöker kroppen. Vi kommer även ta reda på vad vi ska göra för att kroppen ska må bra.
Grundskola 2 Musik Idrott och hälsa NO (år 1-3) Engelska Svenska
Vi ska upptäcka kroppens fantastiska värld. Vi kommer att arbeta både praktiskt och teoretiskt när vi undersöker kroppen. Vi kommer även ta reda på vad vi ska göra för att kroppen ska må bra.

Innehåll

Förmågor att utveckla

Du ska utveckla din förmåga att:

 • Beskriva och förklara hur kroppen fungerar.
 • Förstå hur mat och sömn påverkar din hälsa.

Så här arbetar vi

 • Läsa och skriva fakta 
 • Samtala och diskutera
 • Undersökningar
 • Se filmer
 • Sjunga sånger

 

Kunskapskrav

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3.

Detta ska bedömas

När vi har arbetat färdigt med vårt tema ska du kunna redogöra för följande frågor:

 • Vad behöver du för att må bra?
 • Vilka är människans viktigaste kroppsdelar och varför tycker du det?
 • Hur skriver du en faktatext?

Du ska visa att du förstått människokroppens byggnad och funktion samt faktorer som påverkar människan(som mat, sömn, motion o.s.v.) genom att aktivt delta i samtal i klassen och genom att göra enkla skriftliga redogörelser och bilder. Du ska även delta aktivt i undersöknigar och sånger om kroppen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3

Matriser

NO Sv Mu En Idh
Tema kroppen åk2

Kroppen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala
Deltar något i samtal kring kropp och hälsa.
Deltar delvis i samtal kring kropp och häsla.
Deltar aktivt i samtal kring kropp och häsla.
Genomföra experiment
Iakttar när gruppen genomför experiment.
Deltar delvis när gruppen genomför experiment.
Deltar aktivt på ett demokratiskt sätt vid experiment och ställande av hypotes.
Skriva faktatext
Kan skriva någon fakta om kroppen.
Kan skriva flera fakta om kroppen.
Kan skriva en längre faktatext från flera källor, med egna ord, där innehållet framgår klart.
Fakta kroppsdelar och organ
Känner till några kroppsdelar och organ.
Känner till fler kroppsdelar och organ samt något om deras funktion.
Känner till många kroppsdelar och organ samt har god kännedom om deras funktion.
Musikal
Deltar men utan engagemang och inlevelse.
Deltar ibland med engagemang och inlevelse.
Deltar aktivt med engagemang och inlevelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: