Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stora tal

Skapad 2018-10-24 15:55 i Tallbackens Freinetskola Freinet
MatteDirekt borgen 5A planering för kapitel 1 Stora tal.
Grundskola 5 Matematik
Arbetsområdet innebär att eleverna ska räkna med stora tal. Eleverna ska få kunskaper i hur man adderar, subtraherar, multiplicerar och dividerar inom dessa stora tal. Eleverna ska även lära sig använda metoderna ”rita en bild” och ”prova dig fram”.

Innehåll

Stora tal 

Syfte

Undervisningen i matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

När du har arbetat klart med det här kapitlet ska du kunna: 

 • Läsa och skriva tal inom talområdet 0 – 1 000 000
 • Ordna tal efter storlek
 • Addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet
 • Använda metoderna ” rita en bild” och ” prova sig fram”
 • Läsa av och skriva tal i det romerska talsystemet.

Arbetssätt

Enskilt arbete med boken "MatteDirekt Borgen" kapitel 1.

Grupparbeten

Gemensam problemlösning - enskilt, par, grupp (EPA-modellen)

Gemensamma genomgångar och samtal.

Utvärdering/reflektion

Ni kommer att få göra ett prov inom de områden ni har tränat på. Utifrån provresultaten så ser vi vad du/ni behöver arbeta vidare med. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik - Stora tal

Jag ...

———————————>
———————————>
Läsa och skriva tal
läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 1 000 000
läser och skriver tal mellan 0 - 10 000.
läser och skriver tal mellan 0 - 100 000.
läser och skriver tal mellan 0- 1 000 000.
Storleksordna
ordna tal efter storlek
har en strategi för att storleksordna tal med olika många siffror.
har en strategi för att storleksordna tal med lika många siffror.
Additionsalgoritmen
addera stora tal med hjälp av uppställning
är säker på additionsalgoritmen inom talområdet 0 - 1 000 000, utan minnessiffror.
är säker på additionsalgoritmen inom talområdet 0 - 1 000 000, med minnessiffror.
är säker på additionsalgoritmen inom talområdet 0 - 1 000 000, med minnessiffror och med flera termer.
Subtraktionsalgoritmen
Subtrahera stora tal med hjälp av uppställning
är säker på subtraktionsalgoritmen inom talområdet 0 - 1 000 000, utan växlingar.
är säker på subtraktionsalgoritmen inom talområdet 0 - 1 000 000, med växlingar.
är säker på subtraktionsalgoritmen inom talområdet 0 - 1 000 000, med växlingar och över nollor.
Multiplikation
multiplicera tal som har nollor på slutet, t ex 40x500
mulitplicerar tal med nollor på slutet där ena faktorn är 10. T ex 10 x 500
mulitplicerar tal med nollor på slutet där ena faktorn är 10, 100 eller 1000. T ex 100 x 750
mulitplicerar tal med nollor på slutet där ingen av faktorerna är 10, 100 eller 1000. T ex 30 x 350
Division
Dividera tal som har nollor på slutet, t ex 400/10
dividerar tal med nollor på slutet där nämnaren är 10. T ex 400/10
dividerar tal med nollor på slutet där nämnaren är 10, 100 eller 1000. T ex 5400/100
dividerar tal med nollor på slutet där nämnaren varken är 10, 100 eller 1000. T ex 3500/700
Problemlösning
Prova mig fram
gör en tabell och skriver ner det jag får veta från uppgiften. Jag gör minst ett försök att lösa problemet.
gör en tabell och skriver ner det jag får veta från uppgiften. Jag gör flera försök att lösa uppgiften och redovisar mina resultat.
gör en tabell och skriver ner det jag får veta från uppgiften. Jag löser uppgiften och redovisar min väg fram till svaret.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: