Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik- Energi/Ellära åk 8 Ht 18 och Vt 19

Skapad 2018-10-24 16:26 i Glömstaskolan Huddinge
Grundskola 7 – 9 Fysik
Kunskapen om Energi är ett viktigt inslag historiskt. När vi kom på hur vi skulle kunna använda energin och vad som faktiskt händer utvecklades samhället till där vi är idag. I denna kurs kommer du lära dig mer om olika energier och dess användning. Du kommer hämta kunskaper från både böcker, filmer och praktiskt arbete dvs laborationer.

Innehåll

Varför ska vi lära oss det här

 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och 
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

 

 

När du är klar ska du ...

kunna olika sorters energi, veta vad som menas med arbete och effekt och hur vårt energibehov ser ut. Du ska även veta vad ström och spänning är samt koppla det med magnetism för att avsluta kursen med elektrisk energi där du bland annat kommer läsa om hur en transformator fungerar.

 

Förmågor du kommer att träna

Eleven ska utveckla sin förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik.

Eleven ska utveckla sin förmåga att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Så här visar du vad du lärt dig

Dina kunskaper kommer bedömas under arbetet på lektionern dvs diskussioner i klassrum mm samt under det praktiska arbetet som laborationer. Du kommer även under arbetets gång genomföra kunskapskoll en gång per vecka ca för att du på det sättet hela tiden ska vara medveten om dina hur det går för dig kunskapsmässigt. Vi kommer avsluta med ett skriftligt lov samt ett laborationsprov.

 

 

Det här kommer du att göra

Du kommer arbetad med olika begreppslistor, Kan Du?-frågor, se på olika filmer, genomföra laborationer av olika slag där du dokumenterar det du lärt dig, göra kunskapskoll ca en gång/vecka, skriftligt prov samt ett laborationsprov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy

Matriser

Fy
Fysik- Energi/Ellära åk 8 Ht 18 och Vt 19

E
C
A
Förmåga Laboration
genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
leven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Förmåga Fakta, teori och modell
använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Eleven har grundläggande kunskaper om energi och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven har goda kunskaper om energi och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: