Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Harens projektbeskrivning Veberöds fsk 2018-2019.

Skapad 2018-10-24 19:36 i Parkstugans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Projektnamn: Lustfylld rörelse Datum: 181024 Gruppnamn: Haren

Innehåll

Bakgrund

 Varför har barnen valt just detta projekt, Vad sa underökningsperioden? ålder på barnen, hur många pedagoger, ev lokaler och struktur.

2 vuxna, 13 barn och 3 år.

Vi upplever gruppen som aktiv och musikintresserade.

Vi ser en koppling mellan rörelse och musik. Nyfikna och närvarande barn inför lärandet.

 

Vad?

Vad innehåller projektet, vad ska ni undersöka?

Olika rörelseaktiviteter och genom den öka kroppsuppfattningen, känsla för takt och rytm, uppleva olika musikgenrer.

Varför?

Syfte med projektet.

Synliggöra den livslånga glädjen i rörelse.

Hur?

Hur ska ni göra? Vilka 100 språk ska lyftas.

Musik, låta barnen möta rörelse utanför förskolan.

Frågeställning som ni pedagoger har i projektet

Hur behåller vi glädjen för rörelse och musik hos våra barn?

 

Koppla prioriterade LpFö mål/SKA mål(nedan)

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv.

För att hitta och bibehålla glädjen för rörelse och musik måste barnen vara med och bestämma över musikgenre. Genom att prova olika, ha ett reflekterande samarbete och ta gemensamma beslut.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. Med fokus på programmering.

Att göra barnen medvetna om att både följd och varje handling, en algoritm, är av stor betydelse för ett önskat resultat.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Genom att arbeta med våra ”Grön flagg” mål; vattenanvändning, experiment och vattenhushållning ska vi exempelvis tvätta händerna med hjälp av en programmeringskod, att använda vattnet från regnvattentunnan till vattenlek.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: