Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myrans projektbeskrivning Ht-18

Skapad 2018-10-24 19:40 i Parkstugans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Projektnamn: Myror i rörelse Datum: Ht 2018 Gruppnamn: Myran

Innehåll

Bakgrund

 Varför har barnen valt just detta projekt, Vad sa underökningsperioden? ålder på barnen, hur många pedagoger, ev lokaler och struktur

Barngruppen består av 14 barn i åldern 1-2,5 år, samt 3 pedagoger. Vi har sett att barnen ständigt är i rörelse och upptäcker världen med hjälp av sin kropp. 

Vad?

Vad innehåller projektet, vad ska ni undersöka?

Vi vill ge barnen utrymme och utmaningar för att undersöka lokaler, utemiljön och olika material för att dels få rumsuppfattning men även kroppskännedom och sin egen påverkan till rörelse. Vi vill även arbeta ihop gruppen och få en vi-känsla. 

Varför?

Syfte med projektet

Syftet med projektet är att barnen ska utmanas i sin lek vad gäller både sin egen kropp och material.  Vi vill att de genom kroppen och lek ska få möjlighet att lära känna miljön och på så vis få en uppfattning om sin egen förmåga och rumsuppfattning. 

Hur?

Hur ska ni göra? Vilka 100 språk ska lyftas

Øksnes (2011) menar att i lekens alla olika former finns en drivkraft och nyfikenhet. Det finns ett behov att från det kända söka det okända. Denna drivkraft och nyfikenhet vill vi använda oss av i vårt arbete med barnen. Genom att lyckas tillsammans och i sitt eget lärande och utforskande ger vi barnen möjlighet att bygga upp sin självkänsla. Detta kommer vi göra med hjälp av olika material och verktyg som till exempel dans, form, kartong, musik, programmering m.m.

Frågeställning som ni pedagoger har i projektet

Vilket lärande kan vi se i barnens lek?

Hur kan vi pedagoger utmana barnen i deras lek vad gäller sin egen kropp och rumsuppfattning?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: