Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen HT18/VT19

Skapad 2018-10-24 19:40 i Kompassens förskola Sjöbo
Världen
Förskola
Vårt övergripande tema och vision för vårt förskoleområde är: ”En hållbar värld för alla". -en förskola där alla barn har framtidstro och känner att de är lika mycket värda. Vi kommer detta läsåret arbeta med projektet ”Världen”. Vi vill med detta projektet, att barnen ska lära sig om olika länder och deras natur, klimat förändringar, djur och kultur.

Innehåll

SYFTE

Syftet med projekt är att barnen:

 • ska få nya kunskaper om växtrike, djur, kultur och klimatförändringar deras effekter.
 • få uppleva likheter och olikheter på vår jord.
 • få en förståelse hur vi kan arbeta för en hållbar värld.

METOD

Metoder vi kommer använda i projektet för att främja barnens lärande:

 • Tillsammans kommer vi att resa jorden runt och besöka olika kontinenter och länder. För att transportera oss runt i världen, kommer vi och använda oss av projektorn och olika filmer där vi åker olika fordon som tex. tåg, buss och flyg.
 • Vi kommer ha en världskarta alltid synligt för barnen där vi koppla dokumentation till länder vi besökt. 
 • Vid besöken i de olika länderna kommer barnen att möta olika sorters djur, natur, kultur , människor och problem. Vår strävan är att barnen ska i olika aktiviteter erövra dessa kunskaper med hjälp av olika uttrycksformer som sång, rörelse, drama, skapande, medier, konstruktion, litteratur.
 • Barnen kommer delas in i tre grupper utifrån ålder och erfarenheter. Detta gör vi för att kunna möta barnen på bästa sätt deras lärprocesser och utmana deras lärande. 
 • Vi kommer skapa ett temarum som vi kallar djungel. Tanken är att detta rummet ska representera världen med olika material kopplat till olika länder vi besöker. Rummet kommer även förändras under projektet gång beroende på var i världen vi är.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: