Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Rymden Ht 2018

Skapad 2018-10-24 19:57 i Skinnefjällsskolan Härryda
Pedagogisk planering för tema rymden, åk 2 Skinnefjällsskolan 2018
Grundskola 2 Musik Teknik SO (år 1-3) Svenska NO (år 1-3) Bild
Under höstterminen 2018 och fram till v.6 på vårterminen kommer vi att arbeta med tema "Rymden" i 10 veckors tid. Du kommer att få lära dig om jorden, solen, månen, planeterna och stjärnorna. Du kommer att få läsa enkla faktatexter, skriva egna faktatexter, se filmer, sjunga sånger, göra en musikal om rymden (rytmikprojekt), besöka Universeum (stjärnresan) och måla bilder om rymden.

Innehåll

Planering för arbetsområde

 • Göra en gemensam tankekarta i widgit över vad de redan vet och kan om rymden och en tankekarta över vad de vill veta mer om/egna frågeställningar.
 • Big Bang och hur vetenskapen tror att universum kommit till. 
 • SO: olika skapelseberättelser/Universums och livets uppkomst, förutsättningar för liv. Vad behöver allt som lever? EPAmodellen: fundera enskilt, i par och tillsammans. 
 •  Arbeta med arbetsblad som handlar om solen, månen, jorden, stjärnor och stjärnbilder mm. Här ingår det att läsa korta faktatexter samt skriva egna texter om det de lärt sig. Texterna och bilderna sätts sedan ihop till en egen "Rymdbok".
 •  Vi ser filmer om rymden.
 • Vi sjunger sånger om temat.
 • Vi arbetar i bild i temat. Bilder + konstruktion av solsystem/rymdraketer.
 • Studiebesök 6/11 på Universeum "Stjärnresan".

 

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

 • Jag ska kunna förklara jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.
 • Jag ska känna till månens olika faser och att månen inte har någon egen lyskraft.
 • Jag ska veta vad en stjärna är och att solen är vår närmaste stjärna.
 • Jag ska känna till några olika planeter.
 • Jag ska kunna läsa en enkel faktatext och kunna skriva en egen text om det viktigaste i texten jag läst

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla....

 • din förmåga att läsa en faktatext
 • din förmåga att skriva en egen faktatext
 • din förmåga att förstå jordens, solens och månens rörelser och förhållanden till varandra
 • din förmåga att förstå månens olika faser
 • din förmåga att förstå vad en stjärna är
 • din förmåga att reflektera och resonera kring ett ämne/frågeställning
 • din förmåga att lyssna aktivt

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: