Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och natur i vår närmiljö

Skapad 2018-10-24 19:57 i Kompassens förskola Sjöbo
Förskola
Vi vill möta barnens intresse för det som finns i vår närmiljö

Innehåll

Mål:

Att barnen ska få kunskaper, utforska/uppleva djur och natur på ett lustfyllt sätt.

Syfte:

Att möta barnens intresse för det som finns i vår närmiljö som vatten, insekter och skogen. 

Ge barnen positiva naturupplevelser. Skapa en god relation och respekt till levande ting, vår närmiljö och det som finns i den såsom djur och växter.

Att barnen ska bli intresserade av och tycka om att vistas ute i naturen, känna sig hemma i naturen, och på så sätt också vilja ta hand om och värna om naturen.

Naturliga tillfällen att röra sig och utvecklas motoriskt och fysiskt.

Metod:

Då barnen visar intresse för Babblarna kommer vi ta hjälp av dem i vårt arbete med närmiljön. Vi tänker gå ut i vår närmiljö och se vad barnen visar intresse för och arbeta vidare med det. Vi kommer också ta in naturmaterial i vår ateljé.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: