Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 3 2018/19

Skapad 2018-10-24 20:43 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.
Grundskola 3 Engelska
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningens innehåll:Vad?

Undervisningens innehåll: Hur?


Du ska få tala,läsa,skriva och lära dig nya ord/fraser.
Du ska få se på/använda engelska program.
Du kommer att sjunga, lyssna på olika sånger.
Du kommer att få göra enkla presentationer.

 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Det finns inga kunskapskrav för år 3 i Lgr11. Vi arbetar mot målet för år 6.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

-våga tala med enstaka ord och fraser.

-förstå en enkel instruktion/uppmaning.

-skriva en enkel text/meddelande.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: