Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 3

Skapad 2018-10-24 21:31 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Vi kommer att arbeta med vad teknik är och hur man kan använda teknik.
Grundskola 3 Teknik
Att få göra olika experiment och skapa förståelse för teknikens betydelse för oss.

Innehåll

Undervisningens innehåll: Vad?

 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen,
  till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.

 • Att styra föremål med programmering.

 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

 

 

 

Undervisningens innehåll: Hur?

 • Genomgångar och diskussioner i helklass.
 • Vi arbetar praktiskt, enskilt, parvis eller i mindre grupper.
 • Eleverna redovisar och dokumenterar sitt arbete på olika sätt, både enskilt och i grupp. 

Kunskapskrav för år 6

Vi arbetar mot kunskapskraven som finns i åk 6.

Bedömning

Bedömningen av arbetet kommer att ske under arbetets gång. Jag kommer att bedömma elevernas förmåga att:

 •  Känna igen några enkla ord och begrepp.
 •  Deltar i gemensamma genomgångar och samtal.
 •  Deltar i experimenten.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: