Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjöviksskolans mall, exempelrubrik "Rörelse"

Skapad 2018-10-25 07:15 i Sjöviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Beskriv arbetsområdet på ett intresseväckande sätt med max tre meningar. Till vänster lägger du till en lockade bild som hör till arbetsområdet.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta och elevinflytande

Detta avsnitt beskriver hur eleverna kommer arbeta mot målet/målen i punktform och bestäms tillsammans med eleverna och utifrån målen och innehållet (syfte, centralt innehåll och kunskapskrav).

Grovplanering

Här skriver du vecka för vecka hur arbetet kommer se ut. Till exempel sidor i boken.

IKT och medier

Här beskriver du hur arbetet med digitala hjälpmedel kommer se ut och eventuella länkningar till filmer och hemsidor.

Så här används mallen

Nedan klickar du på Lägg till->Läroplan och markerar de förmågor och det centrala innehåll som ligger till grund för arbetsområdet.

Matrisen nedan består för F-3 av tre nivåer: "Du behöver öva på, Godtagbara kunskaper och Mer än godtagbara kunskaper. För åk 4-6 består matrisen av fyra nivåer: "Du behöver öva på, "Godtagbara kunskaper och Mer än godtagbara kunskaper (x2)". I årskurserna 6-9 ändras nivåerna till betygen "Du behöver på, E,C och A."

Under aspekterna väljer du vad som ska bedömas, t.ex läsförståelse. Sedan gör du koppling till närmsta kunskapskrav på knappen "koppla".

Matriserna i årskurserna 1-2 och 4-5 ska vara nedbrutna från kunskapskraven i åk 3 respektive åk 6. I matriser för årskurs 3 och 6 anges kunskapskravet för årskursen.

Allt eftersom elevernas kunskaper dokumenteras trycker du på spara utkast.

Matriser

Sjöviksskolans mall 1-3

Du behöver öva på
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Aspekt 1
Ex. Du kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter.
Ex. Du kan läsa bekanta och elevnära texter.
Ex. Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter.
Aspekt 2
Aspekt 3

Sjöviksskolans mall 6-9

Rubrik 1

F
E
C
A
Aspekt 1

Sjöviksskolans mall 4-5

Du behöver öva på
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: