Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska 8 Klamotten Genau 2, Kap 3

Skapad 2018-10-25 07:47 i Frösåkersskolan Östhammar
Planering för kap 3 Genau 2.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
I det här kapitlet lär du dig... ...kläder ...priser ...han, hon, den, det ...adjektiv

Innehåll

Mål:

Efter det här arbetsområdet ska du kunna:

  • kläder
  • priser
  • han, hon, den, det (er, sie, es)
  • adjektiv

 

Så här kommer vi att arbeta:

TALA: En och en läser vi texter, talar tillsammans i klassen och läser dialoger som handlar om kläder. 

LÄSA: Vi läser texter i boken, vi läser övningar som vi jobbar med.

SKRIFT: Vi skriver korta texter om kläder och priser för att öva.

HÖRA: Vi lyssnar på texterna från böckerna, gör hörövningar, och lyssnar när andra i klassrummet pratar. Vi lyssnar på tv/film.

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

 

Löpande övningar samt läxor.

 

Examination: Prov samt ev. skriftlig bedömning och muntligt bedömningstillfälle

 

 

Tidsåtgång ca 4 veckor

Uppgifter

  • Meine Woche

Matriser

M2
Allmän bedömningsmatris i moderna språk, tyska

uppfyller målet
uppfyller målet väl
uppfyller målet väl
Lyssna
Kommunicera Receptiv förmåga
Redogör för det övergripande innehållet i tydligt tal.
Redogör för innehållet i tydligt tal, både det övergripande och detaljer.
Redogör för innehållet i tydligt tal samt gör sammanfattningar av det han/hon hört.
Tala
Kommunicera Produktiv/interaktiv förmåga
Berättar muntligt om något och deltar något i enkla samtal.
Berättar muntligt om kända ämnen och deltar i samtal. Har ett tydligt uttal.
Berättar med flyt om kända ämnen med tydligt uttal. Deltar i samtal samt bidrar aktivt till att kommunikationen ska fungera.
Läsa
Receptiv förmåga
Förstår helheten i texter som du läser.
Förstår det övergripande och vissa detaljer i det du läser. Kan kommentera det du läser.
Förstår och kommenterar både helhet och detaljer.
Skriva
Kommunicera Produktiv färdighet
Skriver enkla meningar för att berätta och beskriva något.
Skriver begripligt och tydligt för att berätta och beskriva.
Skriver tydligt och med sammanhang; detta gör du med ledighet och språklig säkerhet.
Realia
Interkulturell förståelse
Känner till lite om kultur och levnadsförhållanden i de länder där språket talas. Du kan kommentera detta i enkel form och jämföra med egen kultur och erfarenheter.
Känner till lite om kultur och levnadsförhållanden i de länder där språket talas. Du kan kommentera detta på ett enkelt sätt och jämföra med egen kultur och erfarenheter.
Känner till lite om kultur och levnadsförhållanden i de länder där språket talas. Du kan kommentera detta och jämföra med egen kultur och erfarenheter.
Eget lärande
Förståelse för den egna inlärningen
Reflekterar och drar slutsatser om sitt eget lärande.
Reflekterar och drar slutsatser om sitt eget lärande och drar nytta av sina insikter.
Eget lärande
Förståelse för den egna inlärningen
Hanterar lexikon.
Hanterar lexikon samt använder självmant och aktivt hjälpmedel för språkinlärning.
Eget lärande
Förståelse för den egna inlärningen
Planerar och genomför uppgifter både på egen hand och i samarbete med andra.
Ansvarsfullt och effektivt planerar och genomför uppgifter både på egen hand och i samarbete med andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: