Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källsortering

Skapad 2018-10-25 07:52 i Söderskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Teknik
Vi kommer att arbeta med källsortering. Vi ska arbeta med föremål i vår närmiljö för att ta reda på vad föremålet består av för material och hur de kan sorteras. Vi ska diskutera vad som händer med soporna som hamnar i naturen och hur det kan påverka oss människor, djuren och även naturen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få möjlighet att utveckla dina förmågor och kunskaper att...

 • analysera kring källsortering och dess innebörd.
 • relatera till egna tankar, erfarenheter och upplevelser.
 • lyssna och titta på en film om källsortering.
 • förklara vad källsortering innebär och hur man kan sortera.
 • känna igen olika föremål och material.
 • samarbeta i par/grupp.
 • genomföra självbedömning med hjälp av matris.

Bedömning - vad och hur

Vi har tillsammans kommit fram till att...

 • du ska kunna förklara vad källsortering är och vad man ska tänka på.
 • du ska kunna beskriva vad några olika vardagliga föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
 • du ska kunna beskriva och ge exempel på vad som händer med sopor som hamnar i naturen.

 

Detta bedömer vi genom att...

 • Zandra ser/hör att jag är delaktig i samtalen om källsortering.
 • Tillsammans se/höra om du samtalar och diskuterar om egna erfarenheter och förslag.
 • Zandra tittar på och vi reflekterar tillsammans över din presentation/film.
 • Jag gör en självbedömning som jag och Zandra tillsammans samtalar om.

Undervisning och arbetsformer

Vi har tillsammans kommit på hur vi ska arbeta med detta genom att...

 • ha genomgångar och samtala om källsortering.
 • titta på film om källsortering och sopor.
 • kommunicera utifrån egna tankar, reflektioner och erfarenheter.
 • ha pararbete och redovisning för klassen.
 • ha diskussioner tillsammans med klassen.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: