Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Kartor

Skapad 2018-10-25 08:21 i Arenans idrottsförskola Helsingborg
Förskola
Vi tar oss till olika platser på våra utedagar. Med buss och promenader. Vi arbetar med analog programmering. Flera av barnen samtalar om kartan och jordgloben i matsalen där samtalen innehåller havet, land, avstånd.

Innehåll

Syfte

 •  Vidareutveckla kunskaperna från den analoga programmeringen med hjälp av dokumentation och pilar. Berätta hur vi tar oss från A till B med hjälp av begreppen från den analoga programmeringen (framåt, höger, vänster).

Hur?

 • Dokumentera hur vi förflyttar oss till olika platser i närområdet
 • Låta barnen sekvensberätta hur vi tog oss till platsen med bilder och pilar
 • Uppgift hem: med vilket transportmedel tar du dig till förskolan?
 • besöka barnens hus
 • göra sin karta som leder hem
 • leta symboler/ pilar i vardagen
 • Bygga hinderbanor i judohallen och berätta med rörelse, delaktighet och kommunikation hur vi använder motorikbanan
 • Introducera avstånd och hur vi mäter dem
 • Ett objekt som går att flytta (tex en sten, bild på dem själva) och i en bana lotsa varandra fram i hur objektet ska ta sig från A till B

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: