Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkbruk

Skapad 2018-10-25 09:04 i Ale Gymnasium Ale
Språkbruk
Grundskola 7 – 9 Svenska
Alla ord vi använder har ett ursprung. De är lånade, påhittade eller ärvda. Vi är väldigt kreativa när det gäller språket och hittar ständigt på nya ord och nya sätt att bilda meningar. Språket är levande och ändras hela tiden. Det beror på många saker. Människor flyttar och tar med sig sitt språk, vi reser mycket och vi uppfinner nya saker i samhället som måste få namn. (Ur Portal, Läromedel i svenska, Gleerups förlag). I detta avsnitt skall vi få reda på mer om vårt svenska språk samt träna på att föra ett samtal (med samma upplägg som NP muntligt).

Innehåll

Arbetsgång

 

A) Introduktion:

Vi ser en film (Språknyheterna på sli) och diskuterar innehållet.

Vi gör en tankekarta tillsammans om språk.

1. Var kommer alla ord ifrån?
2.Hur kommunicerar vi?
3. Språk i språket


B) Fördjupning
Välj ett av arbetsområdena nedan.

1. Läs texten, stryk under viktiga ord,

2. Gör en egen tankekarta och förbered dig hur du skall presentera din text.

3. Titta på diskussionsfrågorna, välj någon eller några (eller kom på några egna) som kan ställas till dina kamrater.

4. Förbered och prata om hur man är en bra lyssnare och hur man deltar i ett samtal. (Se exempel från NP).

 

C) Föra, leda ett samtal.

I grupp skall ni nu få presentera eran del och diskutera och föra ett samtal kring er valda arbetsområde.

1. Presentera, återberätta er text.

2. Ge gärna en egen reflektion kring texten.

3. Ställ frågor till de andra.

4. Lyssna på varandra och försök få igång samtalet.

5. Avsluta samtalet.

6. Nu är det nästa persons tur och allt ovan repeterar sig.

 

Arbetsområden att välja mellan:

Nya ord för nya företeelser

Fackord

Lånord

Nybildning av ord

Ärvda ord - ord från förr

Dialekter

Sociolekter - manligt och kvinnligt språk

Maktspråk

Svordomar

Slang

 

 

C) Grannspråk och minoritetsspråk

Syfte: se skillnader och likheter mellan svenska och de nordiska språken

1. Se filmen Jakten på språket på Sli.

2. Studera likheter med danskan och norskan, s250-251. Gör en sammanställning.

3. Läs två texter och lista ut om det är på danska eller norska. Förklara hur du kom fram till ditt svar, med stöd av faktatexten.

4. Gör ett quiz om våra grannspråk och minoritetsspråk, s250-255. (Minimum 3 frågor var). Lämna in dina frågor (gör ett gemensam kahoot)

5. Testa frågorna på varandra :-)

 

Uppgifter

  • Arbetsområden - texter

Matriser

Sv
Utvecklingsmatris i SV åk 7-9 SPRÅKBRUK

Basnivå
Grundnivå
Hög nivå
Avancerad nivå
SPRÅKBRUK I NORDEN
Grannspråk. Dialekter. Sociolekter.
  • Sv  7-9
Känner till olika dialekter i Sverige. Nämner de fem nordiska språken.
Känner till olika ord och begrepp i nordiska språk. Kan skillnaden mellan talspråk och skriftspråk Sverige.
Skillnader och likheter mellan de olika nordiska språken. Bokstäver. Redogör för språkträdet.
Lyssnar, läser och förstår enkla texter på norska, danska eller annat nordiskt språk. Uttal. Språkmelodier.
SPRÅKBRUK GENOM TIDERNA
Språkhistoria. Minoritetsspråk.
  • Sv  7-9
Redogör för olika tidsperioder (enkel tidslinje). Nämner några minoritetsspråk i Sverige.
Redogör för lånord och påverkan av handel, religion och krig. Känner till alla minoritetsspråk i Sverige.
Redogör för böjning och uttal. Känner till alla minoritetsspråk i Sverige och redogör för deras särställning.
Redogör för och resonerar kring viktiga historiska händelser som varit avgörande för språkets utveckling t ex språkreformer. Känner till alla minoritetsspråk i Sverige och om deras särställning. Redogör för de olika folkgruppernas bakgrund och historia.
LÅNORD
Nya ord i språket.
  • Sv  7-9
Ungdomars nya ord i språket.
Känner till att det finns lånord och arvord.
Redogör för skillnad mellan lånord och arvord.
Redogör för skillnad mellan lånord och arvord. Ger exempel.

Sv
Redogörelse och samtal utifrån muntligt NP i svenska

Redogörelse och samtal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Redogörelse
Innehåll
Eleven klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet.
Eleven klarar relativt väl att hålla sig till ämnet.
Eleven klarar väl att hålla sig till ämnet.
Eleven redogör med i huvudsak fungerande innehåll
Eleven redogör med relativt väl fungerande innehåll
Eleven redogör med väl fungerande innehåll
Struktur
Eleven redogör enkelt med i huvudsak fungerande huvuddel samt inledning och/eller avslutning
Eleven redogör utvecklat med relativt väl fungerande huvuddel samt inledning och/eller avslutning
Eleven redogör välutvecklat med väl fungerande huvuddel, inledning och avslutning
Språk
Eleven använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare
Eleven använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare
Eleven använder språket med god anpassning till syfte och mottagare
Kommunikation
Eleven klarar i viss utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
Eleven klarar relativt väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
Eleven klarar väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
Samtal
Kommunikation
Eleven upprätthåller i viss utsträckning samtalet genom att lyssna, ställa frågor eller turas om
Eleven upprätthåller samtalet relativt väl genom att lyssna, ställa frågor eller turas om
Eleven upprätthåller samtalet väl genom att lyssna, ställa frågor eller turas om
Eleven för till viss del samtalet framåt
Eleven för samtalet framåt
Eleven fördjupar eller breddar samtalet
Innehåll
Eleven klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet
Eleven klarar relativt väl att hålla sig till ämnet
Eleven klarar väl att hålla sig till ämnet
Eleven framför egna tankar med till viss del underbyggda resonemang
Eleven framför egna tankar med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Eleven framför egna tankar som fördjupar eller breddar innehållet genom väl underbyggda resonemang
Språk
Eleven använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare
Eleven använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare
Eleven använder språket med god anpassning till syfte och mottagare
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: