👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frisör-projekt

Skapad 2018-10-25 09:34 i Björklövens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
I Läroplanen för förskolan 2018 står det att läsa följande under området Omsorg, Utveckling och Lärande: Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Utbildningen ska uppmuntra och utmana barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Vi tänker omsätta detta genom projektarbete med barnen kring vad som för dem är intressant och meningsskapande. Deras tidigare erfarenheter kring frisörbesök blir projektets grund. Det är barnens tankar och idéer som driver arbetet och projektet framåt. Leken används som inspiration, observation och reflektion i dokumentationen och fortskridande av projektet.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Vi har uppmärksammat att flera barn i barngruppen pratar om frisörbesök som de själva eller någon annan gjort. De berättar för varandra och visar ett ökat intresse för vår lek-låda med hårborstar, några schampoflaskor, diadem och hårsnoddar.

Ett barn berättar att han har klipp sig hos "skäggiga killarna".

Ett barn har klipp sig och fick en fläta.

Ett barn tillverkar en frisyr-tidning som hon tycker ska finnas i vår frisör-låda.

Ett barn målar olika färger på ett papper som de kan låtsas ta färg ifrån när de leker.

Två barn deltar som "kunder" i frisörleken.

En pedagog introducerar tillverkning av garn-flätor som kan sättas fast i håret med spännen.

Detta intresse tar vi vara på och startar ett frisör-projekt.

 

Mål

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Omformulering av läroplansmål

Vi vill att barnen utvecklar ett självförtroende där de litar på sin egen förmåga och tror på att de själva kan.

Vi vill med projektet skapa flera olika tillfällen där barnen ges möjlighet att få utrycka sina åsikter och tankar. I dessa samtal får barnen argumentera, lyssna på varandra och ställa frågor. Alla barn ska få komma till tals.

Vi vill att barnen själva reflekterar över hur de vill att frisörsalongen ska se ut och vad de behöver till den. Vi ska ta tillvara barnens egna idéer och problemlösningar kring vilket material samt vilken teknik som kan användas.

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Uppstart genom ett gruppsamtal om hur det går till på frisörsalongen med de barn som vi uppmärksammat ritat, berättat och börjat leka frisör. Det samtalet spelas in för transkribering och analysering.

Barnen får följande frågor:

Kan ni berätta för mig hur man kan leka frisör?

Man kan ha låtsasvatten, låtsas sax och göra flätor, tofsar och Anna flätor. Man kan ha färg, stol för hårtvätt och då måste man luta sig bakåt och så tidningar.

Hur tror ni att det ser ut inne på en frisörsalong?

Det kan finnas fina teckningar på väggen och fina schampon. Det finns en spegel och stolar. Man måste sitta helt stilla och så får man en leksak om man har varit duktig.

Vad tror ni om att göra en egen lekfrisörsalong här på Rönnen?

Jaaa! Vi kan klippa såhär med fingrarna på låtsas. Vi kan ha förkläden också - vi kan ta en filt. Nåt som blåser så vattnet torkar - en blåsare. Vi kan göra en skylt av kartong och rita välkommen! Vi kan ta vår frisörlåda!

Vad tror ni om att gå och hälsa på i en riktig frisörsalong?

Jaaa! Det finns en frisörsalong borta vid affären, där som man handlar mat!

Ett studiebesök bokas hos salong Jessie. Barnens iakttagelser får bli utgångspunkt för hur projektet ska påbörjas.

Vi kommer använda Ipad för dokumentation genom foto och film. Barnen kommer även få skapa i diverse material det de behöver till salongen.

Uppföljning

Utvärdering

Analys och utveckling