Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

New York City - Writing (veckor 45-49)

Skapad 2018-10-25 09:47 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Engelska
Utifrån läromedlet Wings6 kommer vi att läsa och lyssna på olika texter om New York City, arbeta med olika övningar och se film om New York. Vi kommer även att ha fokus på adjektiv och verben BE, HAVE hur de böjs i olika tempus (tidsformer). Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov där du visar att du tagit till dig av grammatiken och nya ord från arbetsområdet. För mer info, se bifogad planering under "uppgifter".

Innehåll

Kunskapskrav som testas

Följande kunskapskrav kommer att testas:

SKRIVA (med fokus på adjektiv, verben BE och HAVE och att du i din text använder dig av nya ord/glosor från arbetsområdet så att du visar att du har variation i ditt språk).

 

Arbetsformer

Vi arbetar med texter och ljudfiler från Wings6 (se bifogat material under uppgifter).

Efter avslutat arbetsområdet kommer vi att ha arbetat med följande saker:

 • läst och lyssnat på olika texter
 • lärt dig några nya grammatiska regler 
 • verb (temaformerna)
 • nya glosor
 • skriva kortare texter
 • träna på stavning
 • lyssna på engelskt tal
 • tränat på att läsa och uttala ord

Uppgifter

 • PLANERING, NYC, för veckorna 45-49

 • EXERCISES (övningar)

 • Grammatikhäfte

Matriser

En
SKRIVA (fokus på adjektiv och verben BE och HAVE böjs i olika tempus/tidsformer)

SKRIVA

>>>
>>>
>>>
>>>
Att formulera sig i skrift
(ordval, variation av ord mm)
Utan stöd från läraren har eleven svårt att hitta ord för att kunna formulera sig på enkelt och begripligt sätt i skriftliga framställningar.
I skriftliga framställningar kan eleven av olika slag formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven av olika slag formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta och förbättra sin text
(är tempus tydligt - är det lätt att förstå vilken tid du skriver om)
Utan stöd från läraren har eleven svårt att göra enstaka förbättringar av sin text.
För att förtydliga och variera sin text kan eleven göra enstaka enkla förbättringar av sin text.
För att förtydliga och variera sin text kan eleven göra enkla förbättringar av sin text.
För att förtydliga och variera sin text kan eleven göra enkla förbättringar av sin text.
Uttrycka sig i skrift
(används fraser och uttryck som gör att texten flyter på och gör den mer begripligt och lättläst)
Utan stöd från läraren har eleven svårt att hitta strategier som förbättrar interationen (dialogen) med läsaren.
I skrift kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar...
I skrift kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar...
I skrift kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation...
Använda strategier
...samt använda någon strategi som förbättrar interaktionen (dialogen) men läsaren.
...samt använda sig av några olika strategier som förbättrar interaktionen (dialogen) med läsaren.
...samt att eleven kan använda sig av flera olika strategier som förbättrar interaktionen (dialogen) med läsaren.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: